Zřizovatel:

A. 5 KŘIŽOK I A II

  1. Kryžoka by taňcovała, kryžoka mi grejče,
    za kogoch še spodobała, za tygo mě dejče.
  2. Jo křyžoka něchčała, křyžok še mi dostoł,
    jo s křyžokym pod peřynym, křyžok še mi vyšmjoł.

Tančí 2 dvojice v postavení do kříže, střídavě CH a D levým bokem do středu. Uchopí se navzájem do kříže za napjaté pravé ruce, CH s protějším CH, D s protější D. Levé ruce volně podél těla.
I. variant
Nápěv se hraje poprvé.
1. – 4. takt: Čtveřice se otáčí 8 poklusovými krůčky doleva. Krůčky jsou lehké, prováděné na přední části chodidel, s pérováním v kolenou. Začíná pravá noha. V každém taktu 2 kroky.
5. – 8. takt: Na 5. takt a) se otočí všichni o 180° vpravo, vykročí rovněž pravou nohou a současně tlesknou do dlaní a od 5. b) (od druhého kroku) se opět všichni uchopí do kříže, nyní za levé ruce. V tomto postavení a držení postupují celkem 8 poklusovými krůčky vpřed, vykročí pravá noha.
Nápěv se hraje podruhé.
Ve stejném postavení a držení se nyní dvojice otáčejí v kříži řezankovými poskoky, vykročí pravá noha (nohy došlápnou rovnoměrně na celá chodidla – váha těla je rozložena stejně na obou chodidlech). Při každé změně směru na začátku tlesknou při prvním kroku do dlaní.

II. variant
Tančí se stejně jako I. variant, ale nápěv se opakuje k tanci celkem třikrát.
Poprvé postupují dvojice pouze obyčejnými kroky. Podruhé běhovými krůčky a potřetí řezankovými poskoky.
Poznámka: Staří tanečníci tančívali někdy tento tanec pouze řezankovými poskoky. Jinde se takto podobně tančí kozok.

Tančí a hrají členové souboru Javorový z Třince Radim Musiol (1971) a Martina Musiolová (1972), Jan Orliczek (1976) a Martina Byrtusová (1976), hra a zpěv jako v A.4.