C. 7 ŘEZANKA Z KOZÁCKA, KOMÁROVA A VLASTIBOŘE

Středně rychle Pepíku, Pepíku, copak dělá babka? Babka sedí na lavici a počítá jabka. Honzíku, Honzíku, dobrá kaše na mlíku, Honzíku, Honzíku, dobrá kaše je. Typ tance: figurální párový. Postavení: CH zády do středu, D proti CH. Držení: za ruce, volně proti sobě. Tanec: 1. – 4. t.= 4 polkové

Continue reading

B. 1 FLÁMIŠ – ŠMEJKAVÁ ZE ZÁLUŽÍ U KOVÁŘOVA

Živě Holka, holka modrovoká, dej mi salátu, dej mi salátu, dej mi salátu, kde bych já ho smutná vzala, nemám zahrádku, nemám zahrádku, nemám zahrádku. Typ tance: kolový. Postavení: tančí CH a D po kruhu, čelem proti sobě, CH zády do středu. Držení: kolové, zavřené. Tanec: Po celý tanec se

Continue reading

B. 2 SKOČNÁ ZE ŽEBRÁKOVA U ORLÍKA

Živě Jsi-li, holka, vod Vorlíka? Vod Vorlíka nejsem. Máš-li jakou vejškrabičku, vejškrabičku dejsem. Kde pak bych já vejškrabičku, vejškrabičku vzala, dyť sem ti ji na poledne na poledne dala. Typ tance: figurální párový. Postavení: CH a D po kruhu, čelem proti sobě, CH levým bokem do středu. Držení: kolové zavřené.

Continue reading

B. 3 DUPÁK Z BOŽETIC

Krokem Páslo děvčátko v zeleném háječku, páslo děvčátko v černém lese. A já vždycky dupy, dupy, dup, šněrovačka rupy, rupy, rup, kam tě pan páter v zeleném háječku, kam tě pan páter jenom vede? Typ tance: figurální párový. Postavení: CH a D po kruhu, čelem proti sobě, CH zády do

Continue reading

B. 4 SÝKORKA, MATENÍK Z KLUČENIC

Chytila má milá sýkorku, dala ji milému za dvojku, tram ta-ta-ta tram ta-ta-ta za dvojku, tram ta-ta-ta tram ta-ta-ta za dvojku. Nechtěla mí ji dát za dvě stě, dala ji milému na cestě, /: tram… Chytila má milá strnada, dala ho milému za ňadra. /: tram… Typ tance: figurální párový

Continue reading

B. 5 JEŽEK Z TÝČAN U NĚŽOVIC

Zvolna Žádnej by to na mě neřek, že mám hlavu jako ježek, žádnej by to na mě neřek, že mám hlavu jak ježek. Má panenka bosa chodí, má panenka bosa je, já jí koupím pantoflíčky, ona si je obuje. Typ tance: figurální párový. Postavení: CH a D po kruhu, vedle

Continue reading

B. 6 ŠPACÍRKA LÍVANCE Z MILEŠOVA U ORLÍKA

Středně rychle Přišla jedna selka k selce, zadělej si na lívance, aby se ti dobře pekly, dobře pekly, nespálily, vobracej, vobracej, aby se ti dobře pekly, vobracej, vobracej, aby se nespálily. Typ tance: kombinace figurálního a kolového. Postavení: CH a D po kruhu vedle sebe, CH nalevo od D, oba

Continue reading

B. 7 HULÁN Z MILEŠOVA U ORLÍKA

Středně rychle Měla sem milého hulána, měla sem ho ráda, méla sem stříbrný prstýnek, já sem mu ho dala. Ó, ty, milý huláne, kdepak my se shledáme? Shledáme se s hulánem na lavici u kamen. V tanci byly použity varianty: a/ z Něžovic Typ tance: figurální párový – 3/4 takt.

Continue reading

B. 8 ŘEZNÍK Z PŘEBOROVA

Volně Já řerník, ty řezník, voba řezníci, pudeme na jarmark pro jalovici. Já budu kupovat, ty budeš smlouvat, bude-li hubená pudeme vodsaď. Typ tance: figurální párový. Postavení: oba tančí vedle sebe, po kruhu, levým bokem do středu. Držení: za ruce, paže vpředu křížem, levá přes pravou. Tanec: 1. t. =

Continue reading

A. 1 KOLEČKO Z VOLYŇSKÉHO PODLESÍ

Instrumentální doprovod muziky + 2 dudy, případně píseň: „Ty musíš má milá, něco na mě vědět“. Typ tance: párový tanec „kolečko“ v 3/8 rytmu, volně. Postavení: CH a D stojí vedle sebe, levým bokem do středu. Držení: oba se drží vzadu v pase zkříženýma rukama, vnější ruce v bok. T.

Continue reading