H. 11 VERBUŇK ZE SEVERNÍHO KYJOVSKA

[: Proč, kalino, v struze stojíš :], [: snáď sa teho sucha bojíš :]. [: Proč bych sa já sucha bála :], [: šak sem rústla u Dunaja :]. Tančí Rudolf Hochman (1937), František Kouřil (1941-1996), Václav Polášek (1927), Jan Selucký (1932) a Ivo Šimeček (1933) z Kyjova, hraje Cimbálová

Zobrazit více

H. 12 VERBUŇK Z RATÍŠKOVIC

Svítaj, Bože, od Rudníka, aby bylo půl žídlíka, [: svítaj, Bože, od hory, aby byl  mázek plný :]. Svítaj, Bože, od tých kopců, aby byla holba šnopsu, [: svítaj, Bože, od hory, aby byl mázek plný :]. Tančí a hrají členové souboru Konopa z Ratíškovic Jiří Gajdík (1966), Josef Koplík

Zobrazit více

H. 13 KONOPĚ Z RATÍŠKOVIC

Fašanku, fašanku, už je ťa namále, jako téj rosenky na zelenéj trávě.  Už sa fašank krátí, už sa nenavrátí. [: staré babky plačú, že sa nevyskáčú :]. [: Rostú, rostú, rostú, konopě za cestú, a sú pěkné zelené :] [: a při nich vyrústá galánečka jistá, líčenka má červené :].

Zobrazit více

H. 14 FUNTY Z RATÍŠKOVIC

Nápěv a text jako píseň f) v H. 13 Tanec funty s písní o šenkérce, která měla sukňu půl deváta funtu atd.. patří do skupiny holénkových skočných atp. s vyskakováním chlapců a případně s tleskáním na holínku. Na Kyjovsku jsou funty rozšířeny v několikeré podobě. Jednak jako tanec trojicový, kde

Zobrazit více

H. 15 HANÁCKÁ Z DUBŇAN (rekonstrukce)

Když sme my šli přes lúky, statili sme měch múky, když sme my šli podruhý, stratili sme otruby. Daj, děvečko, odměnu, nech do rána neumřu, na synečku, na, na, na, neumíraj do rána. Lístečku dubový, nepadaj do vody, nebudu sa vydávat, až porostú jahody. Hanácká z Dubňan je tancem, který

Zobrazit více

H. 16 KOČIČÍ ZE SVATOBOŘIC-MISTŘÍNA

  Tančí dvě dvojice smíšené v postavení: dvě D čelem proti sobě se uchopí za ruce „na háčky“. Za každé D se postaví CH a uchopí je oběma rukama v pase. První dvojice je otočena levým bokem k hudbě, druhá pravým. Pýtala sa kočka kočky má-li kocúr koťata, jak si

Zobrazit více