A. 21 PILKY ZE LHOTKY POD ONDŘEJNÍKEM

Už ty pilky dořezaly, už ty mlynky domlely, už sedlaci domlatili, už su prazdne stodoly. [: tralalala… lala. :] Postavení a držení jako u pilek z Kozlovic I. Tančí se jako pilky z Kozlovic I. V závěru přeměnných kroků v 1. – 2. taktu je zřetelné vyhoupnutí z celého chodidla

Continue reading

A. 22 TRAGAČ ZE LHOTKY POD ONDŘEJNÍKEM

Tančí dvojice smíšené čelem proti sobě, CH zády do středu. Držení ke kolovému tanci zavřené (v objetí). Kam, děvčatka, kam dětě, švim, švim, kera moja, kera moja budětě? A ja něchcu Pepika, švim, švim, něposlucha, něposlucha tatika. 1. takt: Jeden přeměnný krok podle CH doleva (CH vykročí levou, D pravou

Continue reading

A. 23 VOJTEK Z KOZLOVIC A LHOTKY POD ONDŘEJNÍKEM

U našiho dvorka železna zaporka, a dajtě si pozor na zbojnika Vojtka, [: hej, hola, ho, hej, hola, ho, na zbojnika Vojtka! :] Tančí dvojice smíšené po knihu. CH zády do středu. Držení ke kolovému tance polootevřené, vnější ruce mírně pokrčené. 1. takt – a: CH i D vykročí rázně vnějšíma

Continue reading