B. 12 VAŁASKÁ Z RUSAVY

1. píseň Štyry chodníčky přes Javorníčky, ukaž ně, milá, svoje nožičky. /:Hojasa, hojasa, svoje nožičky. :/ Ach, neukážu, byla bych blázen, třeba by tys mňa povalil na zem. Hojasa… Aj, poval, poval, pomóžeš stati, červené pantle zavazovati. Hojasa… 2. píseň A jede Čéšek z Vídňa a má koníčka šimla /:a

Continue reading

22. 6. 2019 Brno: Celostátní finále Zpěváček-Děti a píseň

Celostátní kolo, Divadlo Radost Brno Bližší informace na internetových stránkách BROLN

Continue reading

B. 13 KŘIŽÁKY Z RUSAVY

Tančí čtyři dvojice v postavení do kříže čelem do středu, dívka po pravici chlapce. Drží se za vnitřní ruce ve skrčeni připažmo, vnější ruce v bok nebo připaženy. 1. – 4. takt: 1. a 3. dvojice si vymění dvanácti nízkými poskočnými krůčky místa. Vykročí vnější noha. Uprostřed při setkání utvoří

Continue reading

B. 14 LAŠTOVIČKA Z RUSAVY

Laštovička, černý pták, přeletěla přes Fryšták. A z Fryštáka do Němec, staréj babě pro věnec. Tančí se ve dvou řadách, vzdálených od sebe asi čtyři kroky. V jedné řadě jsou děvčata, ve druhé chlapci. Tančící jsou čelem k sobě, ruce v bok. 1. – 4. takt: čtyři přísunné kroky vpravo

Continue reading