Zřizovatel:

Pardubický kraj: Soubor lidových staveb Vysočina v Hlinsku

Soubor lidových staveb Vysočina je jediným muzeem v přírodě v Pardubickém kraji. Leží na pomezí Železných hor a Žďárských vrchů, v kraji, jehož rozmanitá přírodní krása okouzlovala a okouzluje mnohé známé malíře, v kraji bohatém na historické památky včetně dochovaných dokladů lidového stavitelství. Nejvíce těchto památek je soustředěno právě v expozici Souboru lidových staveb Vysočina, který je zároveň největším zařízením tohoto druhu v Čechách. Skládá se z několik expozičních celků jež se nacházejí v osadách obce Vysočina a ve městě Hlinsku.

Bližší informace: Muzeum v přírodě Vysočina
Péče o tradiční lidovou kulturu v pardubickém kraji

Jednotlivé expozice nenaleznete na jednom místě, ale shlédnout je můžete na Veselém Kopci, ve Svobodných Hamrech a v památkové rezervaci Betlém v Hlinsku. První návštěvníci si začínající expozici lidového stavitelství v přírodě mohli prohlédnout v roce 1972 na Veselém Kopci. Soubor lidových staveb Vysočina je spravován Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Pardubicích.

V současné době Soubor lidových staveb Vysočina zahrnuje více než čtyřicet objektů dokládajících způsob života a práce drobných zemědělců i lidových řemeslníků z oblasti Hlinecka, Poličska, Litomyšlska, části Chrudimska a Nasavrcka.

Instituce se nezaměřuje pouze na obnovu a rekonstrukce dokladů lidového stavitelství, ale snaží se všem zájemcům zprostředkovat poznání o životě, hospodaření, řemeslech a obyčejích minulých generací. Svým návštěvníkům nabízí množství tematických výstav a programů, které si u nich našly velkou oblibu.

Zdroj textu a fotografií: web muzea

Aktualizace: 27. 4. 2023