Zřizovatel:

Regionální pracoviště Středočeský kraj: Regionální muzeum v Kolíně

Regionální muzeum v Kolíně, příspěvková organizace, je kulturní institucí s více než stoletou tradicí, která shromažďuje, uchovává a vystavuje početný fond sbírkových předmětů z oblasti archeologie, historie, dějin umění, národopisu a přírodních věd. V těchto oborech zároveň poskytuje expertní činnost. Muzejní expozice se nacházejí ve třech historicky cenných objektech v areálu chrámu sv. Bartoloměje v Brandlově ulici.

Bližší informace: Reg­ionální muzeum v Kolíně
Tradiční lidová kultura ve Středočeském kraji

V muzeu se každoročně koná také řada tematicky zaměřených krátkodobých výstav, přednášek a dalších doprovodných programů. Působí zde středočeské Regionální odborné pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu, a pro užší oblast Kolínska muzeum zajišťuje archeologickou památkovou péči. Instituce dále disponuje veřejně přístupnou odbornou knihovnou.

Regionální muzeum v Kolíně je příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Jeho součástí je Podlipanské muzeum v Českém Brodě, Muzeum Kouřimska v Kouřimi, tvrz v Hradeníně a Muzeum lidových staveb v Kouřimi, jehož budování začalo v roce 1972. Muzeum také zajišťuje průvodcovskou službu v kostele sv. Štěpána v Kouřimi.

Historie kolínského muzejnictví počíná založením Muzejní jednoty v Kolíně 9. 5. 1895. Zásadní změna ve vývoji nastává až v roce 1913, kdy muzeum dostalo vlastní sídlo – budovu v Brandlově ulici čp. 35 u chrámu sv. Bartoloměje. V roce 1925 bylo slavnostně otevřeno jako městská instituce. Činností MUDr. F. Dvořáka, kurátora archeologické muzejní sbírky už od roku 1914 a díky jeho unikátním archeologickým objevům se dostalo muzeum rychle na úroveň uznávaného mimopražského archeologického pracoviště. V poválečném období zde působil archeologický seminář pozdějšího akademika prof. Jana Filipa, který vybudoval již v roce 1948 rozsáhlou expozici pravěku. V budově bylo roku 1966 otevřeno Dvořákovo muzeum Kolínska v pravěku, které je zde umístěno dodnes a spojeno s již více než čtyřicet let profesionálně obsazeným a aktivním archeologickým pracovištěm. V roce 1935 bylo v Kolíně založeno i druhé městské muzeum – Muzeum básníků K. Legera a J. S. Machara, později známé jako Literární a umělecké sbírky Města Kolína.

Dnešní muzeum tak bylo v poválečném období utvořeno spojením těchto dvou kolínských městských institucí s odlišnou profilací, ke konci šedesátých let byla připojena další tři městská muzea v Kouřimi, Českém Brodě a Kostelci nad Černými lesy. Od roku 1972 začalo být budováno Muzeum lidových staveb v Kouřimi (viz dále). V roce 1990 přešlo kostelecké muzeum pod správu obce.

Profilace muzea je tradičně společenskovědní, výrazně orientovaná na obory archeologie a etnografie a obecně na práci v regionu, což se týká i řady dalších muzejních oborů. Sběrnou oblast muzea tvoří tradičně území okresu Kolín s mírným přesahem do okolí dle profilace jednotlivých oborů. Pouze pro etnografii platí sběrná oblast území historických Čech vzhledem ke koncepci Muzea lidových staveb v Kouřimi.

Zdroj textu a fotografií: web muzea

Aktualizace: 27. 4. 2023