A. II. 4 MANŽESTR

J. Jindřich, CHz, 6, č. 66. Kůpil sem si na kalhoty štyry lokte manže-, manžestru. /: Manžestru na vestu, jedu za nevěstů, manžestru na vestu, na kalhoty. :/ Párový figurální tanec, tančí se v držení zavřeném nebo polootevřeném: D uchopí levou rukou CH na pravém rameni, CH pravou rukou D

Continue reading

A. II. 5 ŠTAJDYŠ (ŠTAJRYŠ)

J. Jindřich CHZ, 6, č. 66, „lámavá, jukavá“. Naše Káče pláče, co je jí, holala tula laú, tú holala, holalau tú, … atd Párový figurální tanec s variacemi. Střídá se pravidelně sloka písně s tancem na opakovanou melodii. Předzpěvový part je typem tzv. písní „zlámaných“ – „jukaček“. Mrákovský „štajdyš“ patří

Continue reading

Milevské maškary – masopustní průvod masek

Zapsáno do Národního seznamu: 2017 Masopustní obchůzky jsou v České republice velmi rozšířeným výročním obyčejem. Dlouhou tradici mají rovněž v Milevsku v Jihočeském kraji, kde byl poprvé masopustní průvod popsán etnografem Štěpánem Dvořákem již v roce 1862. Masopust je zde ojedinělý alegorickými vozy a ústřední postavou Bakuse, který je na konci průvodu symbolicky

Continue reading

Morové průvody v Brtnici

Zapsáno do Národního seznamu: 2017 Morové průvody v Brtnici přímo souvisí s církevními poutěmi Anděla Strážce kolem svátku sv. Jiljí. Tyto poutě historicky navazují na morovou ránu v roce 1715, která si vyžádala 183 obětí za více než půl roku. Od této doby se každoročně vzpomínalo na oběti modlitbami za zemřelé při mších.

Continue reading

Ruční výroba masopustních masek v Zákupech

Zapsáno do Národního seznamu: 2017 Řemeslo výroby papírových masopustních masek na Českolipsku je v rámci České republiky zcela unikátní a výroba samotná výroba je velmi úzce závislá na konání masopustních obchůzek a průvodů. Společnost PVO s.r.o. navazuje na tradiční rukodělnou výrobu papírových masek v Zákupech v Libereckém kraji a doposud je jí daří

Continue reading

Velikonoční slavnosti Matiček a Ježíškových Matiček na Hané

Zapsáno do Národního seznamu: 2017 V minulosti byly slavnosti Matiček a Ježíškových Matiček v etnografickém regionu Haná rozšířeným obyčejem. V průběhu 20. století byl několikrát zakazován nacistickým i komunistickým režimem, definitivně však došlo k obnovení po roce 1989. V současné době se tato unikátní tradice vyskytuje na území obcí Bělkovice-Lašťany, Bohuňovice a Dolany v Olomouckém kraji.

Continue reading