B. 30 ZBUJAN Z OSTRAVICE – BÍLÉHO KŘÍŽE

Tančí dvojice smíšené čelem proti sobě, CH zády do středu, co nejdále od sebe (asi 4 m) ruce v bok. 1. takt: Výdrž v tomto postoji v určitém napětí. 2. – 3. takt: Dva prudké výpady CH i D směrem proti sobě, oba začínají pravou nohou v první době taktu.

Zobrazit více

B. 31 ZEMAN Z OSTRAVICE

Jo sem zeman, koni němam, [: enom jednu kobylenku a tu prodam :]. Kupim za ňu švarnu paňu, /:ona pujdě do lužečka a jo za ňu.:/ Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo volně v prostoru čelem proti sobě, CH zády do středu. Podají si pravé ruce, levé volně podél těla.

Zobrazit více