• English

Zřizovatel:

B. 30 ZBUJAN Z OSTRAVICE – BÍLÉHO KŘÍŽE

Tančí dvojice smíšené čelem proti sobě, CH zády do středu, co nejdále od sebe (asi 4 m) ruce v bok.

1. takt: Výdrž v tomto postoji v určitém napětí.
2. – 3. takt: Dva prudké výpady CH i D směrem proti sobě, oba začínají pravou nohou v první době taktu. Ve druhé době každého taktu levá noha přikročí k noze pravé, na třetí dobu výdrž. Trup je vzpřímen, pohled upřen na partnera.
4. takt : CH i D tři poklusové krůčky k sobě, vykračuje pravá noha, při posledním kroku se zavěšují za pravé lokty, prudce, energicky.
5. – 7. takt: Dalšími devíti poklusovými kroky zátočka za pravé lokty o 1,5 kola.
8. takt: Dvojice se pustí a každý sám se dvěma kroky otočí ještěna místě za pravou rukou (vpravo) a dotočí se tím do výchozího postavení s tím, že CH i D jsou na protějším místě (mění si místa). Ve 3. době výdrž.
9. – 15. takt = 1. – 7. takt, ale opačnýma nohama. CH i D vycházejí z protějších míst, která zaujali po dokončení první části tance.
16. takt: CH i D dva podupy proti sobě.
17. takt: CH i D si podají pravé ruce a provedou jeden valčíkový krok stranou podle CH doleva (CH vykročí levou, D pravou nohou). Spojené paže doprovázejí krok kmihem podle CH doleva.
18. takt = 17. takt, ale naopak, opačnou nohou.
19. – 20. takt: V držení za pravé ruce CH dva valčíkové kroky (vykročí levou doleva) jako v 17. taktu. D se podtočí dvěma valčíkovými kroky pod spojenými pažemi doprava.
21. takt = 18. takt.
22. takt = 17. takt.
23. takt = 17. takt, ale D se podtočí doleva.
24. takt: Oba se dvěma kroky otočí každý sám (D vpravo, CH vlevo).
17. – 23. takt se opakuje.
24. takt = 8. takt do původního postavení.

Tančí členové souboru Grunik z Ostravice a hrají Kotci z Frýdlantu nad Ostravicí jako v B. 12.