Zřizovatel:

B. 31 ZEMAN Z OSTRAVICE

Jo sem zeman, koni němam,
[: enom jednu kobylenku a tu prodam :].

Kupim za ňu švarnu paňu,
/:ona pujdě do lužečka a jo za ňu.:/

Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo volně v prostoru čelem proti sobě, CH zády do středu. Podají si pravé ruce, levé volně podél těla.
1. – 4. takt: Čtyři přísunné kroky stranou podle CH doleva. CH vykračuje levou, D pravou nohou. Spojené paže komíhají při každém přísunném kroku ve směru nohy výkročné.
5. – 10. takt: Na 2/4 takt se tančí kroky ve 3/4 tanečním schématu: a: Důrazný výkrok CH levou vlevo stranou, D pravou vpravo stranou.
b: Přísun druhé nohy.
c: Poskok CH na pravé, D na levé noze s příklepem pokrčené druhé nohy patou ke kotníku nohy poskakující. Opakuje se celkem 4x. Těmito čtyřmi kroky v podstatě mazurkovými kroky s naznačenými příklepy postupuje dvojice mírně stranou.
11.  takt – a: CH i D jeden úkrok podle CH vlevo stranou. b: Přísun druhé nohy do stoje spojného.
12. takt – a,b: Dva podupy na místě, CH levou, nohou, D pravou, levou nohou.
13. – 24. takt = 1. – 12. takt, ale na opačnou stranu (podle CH doprava) a opačnýma nohama.
25. – 40. takt (polková dohrávka): Dvojice tančí v kolovém držení zavřeném vpřed po kruhu rychlou „zahazovanou“ polku:
a: CH naskočí na levou, D na pravou nohu, druhá noha se ostře pokrčí zánožmo (pata se přiblíží až k hýždím).
b1, b2: Dva velmi rychlé přešlapy na přední části chodidel (ČH pravou, levou, D levou, pravou nohou).

Tančí členové souboru Grunik z Ostravice a hrají Kotci z Frýdlantu nad Ostravicí jako v B. 11.