Zřizovatel:

F. 3 SEDMA Z PLASKA – rekonstrukce

Podle podání O. Šlajdaufa zapsala V. Bláhová 1958.

Dlouho mračno nebe krylo, nakonec se vyjasnilo,
náhodou, náhodou, náhodou.

Já tu v podvečerní době na palouček vyšel sobě,
náhodou, náhodou…

Párový figurální tanec s předzpěvem před každou slokou. Dvojice tančí v postavení vedle sebe, střídavě se zkříženýma rukama vzadu a vpředu. Předzpěv v postavení vedle sebe, oba se drží volně za vnitřní ruce, které komíhají vpřed a vzad, tělo se střídavě odvrací a přivrací k partnerovi. Na poslední dvě osminy se pustí a CH se přetočí vlevo a D vpravo a uchopí se zkříženýma rukama za zády.
T. 1. CH i D jeden přeměnný krok stranou doprava, na poslední čtvrtinu pouze nohu přinožit,
2. totéž směrem doleva,
3. – 4. = 1.- 2.,
5. – 8. CH pravou a D levou ruku uvolní z držení za zády a drží se stále druhýma rukama a D se otáčí obkročákovými kroky kolem CH, začíná směrem dozadu a CH se otáčí drobnými kroky na místě,
9. – 12. stejným způsobem se CH zase otáčí kolem D až do postavení obou čelem vpřed,
rep.: CH přeběhne dvěma kroky rychle na pravou stranu D a dvěma kroky se zase vrátí zpět. Totéž pak učiní D.

Tančili a hráli titíž jako v F.2, v muzice navíc playbackem dudy Zdeněk Bláha (1929).