Tradiční hody s právem na Uherskohradišťsku

Zapsáno do Národního seznamu: 2019 Hodová tradice na Slovácku je živou a nejvíce rozšířenou výročně obyčejovou slavností. Původní poslání hodů jako děkovných oslav, kdy se završoval výsledek zemědělské práce, zůstalo značnou měrou zachováno. V životě obcí na Uherskohradišťsku požívají hody vysoký společenský status. Jejich rozšíření a intenzita je výjimečná, o

Continue reading

Tradice krajkářství na Vamberecku

Zapsáno do Národního seznamu: 2019 Technika paličkované krajky se řadí mezi rukodělné textilní řemeslné techniky. Základní pomůckou pro práci krajkářky je poduška (na Vamberecku nazývaná „herdule”) – pilinami či senem naplněný látkový válec opatřený snímatelným látkovým potahem, soustružené paličky z tvrdého dřeva a kovové špendlíky. Vlastní krajka se zhotovuje z

Continue reading

Ruční výroba žinylkových textilií v Hlinsku

Zapsáno do Národního seznamu: 2018 Výroba žinylkových textilií byla původně rozšířena ve více regionech České republiky, ovšem v současnosti přetrvává pouze v Tkalcovně na Betlémě v okrese Chrudim. Jde o specifickou výrobu, která se skládá z následujících úkonů: přípravy osnovy pro tkaní předdíla, tkaní předdíla, stříhání předdíla, cvirnování šňůrek, sesazování

Continue reading

Dudácká tradice v České republice

Zapsáno do Národního seznamu: 2018 Kontinuální tradice dudáctví se na území České republiky projevuje zejména na Chodsku, Plzeňsku, Chebsku, Strakonicku, jihočeském Doublebsku, Kozácku, Blatech a Jablunkovsku. Zastoupení nositelů, řemeslné zpracování dud, jejich ladění a repertoár vychází z regionálních specifik a vývoje dudácké tradice na území Čech, Moravy a Slezska. Technika

Continue reading

Technologie tkaní činovati na Horňácku

Zapsáno do Národního seznamu: 2018 V současnosti se v etnografickém regionu Horňácko věnují výrobě vzorovaných tkanin dva výrobci. Tkaní je tradiční lidové řemeslo, které bylo ve venkovském prostředí nejvíce rozšířeno zejména v 19. století. Tkaní tzv. činovati pak nabývalo významu v průběhu první třetiny 20. století a sloužilo především k

Continue reading

Technologie pivovarnického bednářství

Zapsáno do Národního seznamu: 2018 Tradiční bednářství se v současnosti na území České republiky pojí především k technologii vaření piva. V rámci pivovarnického podniku Plzeňský Prazdroj, a. s. pracuje tzv. bednářská parta, čítající osm specializovaných řemeslníků, kteří provádějí výrobu, opravy a údržbu kvasných kádí, ležáckých a transportních sudů. Tito řemeslníci

Continue reading

C. 1 CÓFAVÁ (KOPECKY HODINE) Z DROŽDÍNA

[: Kopecký hodine sedmó bijó, :] [: že mně mó milenko, :] odvádijó. Že mně jo odvedó, nebojím se, [: až přende hodina, :] ožením se. Ožeň se, senečko, s Pánem Bohem, [: vem sobě děvečko :] sobě roveň. Tančí se ve dvojicích levým bokem do středu, D po pravici

Continue reading

C. 2 CÓFAVÁ (Ó MATIČKO KOPECKÁ) ZE SLAVONÍNA

1.-2.: Matičko kopecká, o, jak te se hezká. Tatíčko nebeské, te se také hezké. 3.: Amen. Milostivá nám boď, pudeme tam na póť, na to svató horo k andělskýmo dvoro. Pros za nás, Hanáka, za mě, za tě také, kopecká Matičko, zavírám pěsničko. Podle záznamu Gallašova se tančila ve Slavoníně

Continue reading

C. 3 CÓFAVÁ ZE ZÁHLINIC

Proč, Marijo, si vzdycháte, s Jozefem si naříkáte? Pro Ježíše Krista hledáme si místa. Celé město jsme shledali, nocleha jsme nedostali, kde my smutní pudem, kde nocovat budem? Kdež sem já šel na Svaté Kopeček, potkal mě tam hanácké chlapeček, ptám se já te, hanácké chlapečko, kade cesta k Svatýmo

Continue reading

C. 4 ZAVÁDKOVÁ CÓFAVÁ “PŘI DÓŠKÁCH” Z LOUČAN A NÁMĚŠTĚ NA HANÉ

Aj, na zelené lóce ho města Holomóce veróstá rozmarýnek, kde čekával mě senek. Čekával, ach, čekával, čekával mě senek. Můj milované senko z holomóckýho renko, kde só te hezky čase, kde hladívals mi vlase? Hladíval, ach, hladíval, hladíval mi vlase. Zavádková cófavá “při dóškách” se tančívala o hodech odpoledne, když

Continue reading