Zřizovatel:

Zlatá sobota

Zapsáno do Národního seznamu: 2021

„Zlatá sobota – praxe v průběhu mariánské pouti v Žarošicích“: Zlatá sobota je hlavní pouť v rámci církevního roku v poutním místě Žarošice u Kyjova. Každoročně jednotlivá procesí, převážně s účastníky v krojích, procházejí obcí s nosítky s honosně ozdobenými mariánskými plastikami ke kostelu sv. Anny. Zde následují barokní obřady: „odpros – pokora“ – což je individuální dialog s Pannou Marií a „poklona“ – kdy družičky i chlapci pozdravují Matku Boží a odevzdáváním věnečků naznačují, že jí nesou své srdce. Vrcholem je večerní liturgie a následný průvod s nosítky s osvětlenými mariánskými sochami, kdy se jednotlivá procesí seřadí na začátku obce a za zpěvu mariánských písní jdou průvodem ke kostelu.

Návrhový a evidenční list- Nominační protokol: verze CZ (v českém jazyce)

Fotogalerie na webu Národního ústavu lidové kultury

Aktualizace: 20. 10. 2021