Zřizovatel:

G. Klimkovsko, Opavsko a Hlučínsko

G. 1 Taněc I ze Svinova (Klimkovsko)
G. 2 Taněc II ze Svinova (Klimkovsko)
G. 3 Taněc III ze Svinova (Klimkovsko)
G. 4 Taněc z Horní Lhoty (Klimkovsko)
G. 5 Taněc I ze Zbyslavic (Klimkovsko)
G. 6 Taněc II a III ze Zbyslavic (Klimkovsko)
G. 7 Starosvětsky z Jakubčovic (Klimkovsko)
G. 8. V Kolaji voda ze Dvořisek (Opavsko)
G. 9 Slezsky taněc z Krásného Pole (Klimkovsko)
G. 10 Hruška ze Lhotky (Opavsko)
G. 11 Vrtek ze Zbyslavic (Klimkovsko)
G. 12 Vrtek ze Svinova (Klimkovsko)
G. 13 Cupek z Dolní Lhoty (Klimkovsko)
G. 14 Čapula - Čapulajda ze Svinova (Klimkovsko)
G. 15 Hulan z Třebovic (Klimkovsko)
G. 16 Kolečko z Krásného Pole (Klimkovsko)
G. 17 Koval z Krásného Pole (Klimkovsko)
G. 18 Kozeza ze Svinova (Klimkovsko)
G. 19 Lendr I-III z Horní Lhoty (Klimkovsko)
G. 20 Polka na šest z Čavisova (Klimkovsko)
G. 21 Šnelpolka z Krásného Pole (Klimkovsko)
G. 22 Trdlovak - trdlica z Krásného Pole (Klimkovsko)
G. 23 Slezsky čardaš z Velké Polomi (Klimkovsko) - mužský skok
G. 24 Slezsky čardaš z Velké Polomi (Klimkovsko) - ženský skok
G. 25 Křižovy z Hlučínska
G. 26 Mišany z Hlučínska
G. 27 Za tum našim stodoličkum ze Lhotky (Hlučínsko)
G. 28 Bulger z Dvořiska (Hlučínsko)
G. 29 Cigan I z Neplachovic (Opavsko)
G. 30 Cigan II z Neplachovic (Opavsko)
G. 31 Cigan III z Neplachovic (Opavsko)
G. 32 Hoj Kača z Neplachovic (Opavsko)
G. 33 Hulan z Dvořiska (Hlučínsko)
G. 34 Kalamajka z Darkovic (Hlučínsko)
G. 35 Koziz z Darkovic (Hlučínsko)
G. 36 Krakovjak z Bolatic (Hlučínsko)
G. 37 Levá nožka z Budišovic (Klimkovsko)
G. 38 Na sklanej hoře z Bolatic (Hlučínsko)
G. 39 Otevřená polka z Podvihova (Klimkovsko)
G. 40 Ruská polka z Krásného Pole (Klimkovsko)
G. 41 Cigan I-III z Dvořiska (Hlučínsko)