Zřizovatel:

Technologie tkaní činovati na Horňácku

Zapsáno do Národního seznamu: 2018

V současnosti se v etnografickém regionu Horňácko věnují výrobě vzorovaných tkanin dva výrobci. Tkaní je tradiční lidové řemeslo, které bylo ve venkovském prostředí nejvíce rozšířeno zejména v 19. století. Tkaní tzv. činovati pak nabývalo významu v průběhu první třetiny 20. století a sloužilo především k zhotovování dekorativních povlaků na polštáře, ženského spodního oděvu, pásků k sukním, mužských zástěr a oděvních plachet. Od 50. let produkci ovlivňovalo Ústředí lidové umělecké výroby s návrhy výtvarných designérů, ale zároveň se stále udržovala soukromá výroba pro lokální trh. Produkce se soustřeďovala na bytové textilie, polštáře a ubrusy, v minimální míře na lidový oděv.

V současnosti se tkaní činovati na Horňácku věnují dva výrobci, jejichž výraznou složkou práce je opět výroba krojových součástek. K tvorbě vzorů se dodnes používají tradiční techniky – vzorky docílené změnou barvy útku, vzorky vzniklé změnou základní vazby (tzv. na nohy), vzorky založené na kombinaci použití listů a přebírání (tzv. deskové nebo na desku), vzorky zhotovené přebíráním (tzv. hrázové).

Návrhový a evidenční list- Nominační protokol: verze CZ (v českém jazyce)

Foto: web NÚLK

Aktualizace: 20. 10. 2021