Zřizovatel:

Technologie pivovarnického bednářství

Zapsáno do Národního seznamu: 2018

Tradiční bednářství se v současnosti na území České republiky pojí především k technologii vaření piva. V rámci pivovarnického podniku Plzeňský Prazdroj, a. s. pracuje tzv. bednářská parta, čítající osm specializovaných řemeslníků, kteří provádějí výrobu, opravy a údržbu kvasných kádí, ležáckých a transportních sudů. Tito řemeslníci jsou nositeli jedinečné technologie tradičního lidového řemesla.

Počátky technologie výroby dřevěných sudů se mohou datovat do období Keltů, ale první výrazný rozkvět řemesla nastal v 10. století, kdy se sklepní sudy využívaly v klášterech a později na panských sídlech. Od středověku se výroba dále rozvíjela společně s vinařstvím a pivovarnictvím a v 2. polovině 15. století již vznikaly samostatné bednářské cechy. V průběhu 19. století došlo k mechanizaci výroby. Následné využívání nových typů nádob mělo téměř za následek zánik rukodělného bednářství, ovšem stále se udrželo několik bednářských a bečvářských dílen, které byly součástí pivovarů ještě do 70. let 20. století.

Návrhový a evidenční list- Nominační protokol: verze CZ (v českém jazyce)

Foto: web NÚLK

Aktualizace: 20. 10. 2021