Zřizovatel:

Regionální pracoviště Jihočeský kraj: Jihočeské muzeum České Budějovice

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích patří k nejvýznamnějším kulturním institucím na jihu Čech. První muzejní sbírky byly zpřístupněny veřejnosti na jaře roku 1877 v domě U tří korun vedle městské radnice. Četné dary místních občanů i krajanů v cizině podnítily výstavbu nové účelové muzejní budovy. Monumentální objekt vybudovaný v letech 1899-1901 v historizujícím novorenesančním slohu byl otevřen veřejnosti v roce 1903.

Bližší informace: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Péče o tradiční lidovou kulturu v jihočeském kraji

Muzeum v současné době rozvíjí svoji činnost celkem v 7 objektech. Kromě již zmíněné hlavní budovy muzea v Dukelské ulici v Českých Budějovicích, v níž je zpřístupněna celoročně muzejní expozice a každoročně téměř dvě desítky krátkodobých tematických výstav, jsou pro veřejnost otevřeny v sezóně další dva objekty: Muzeum koněspřežky ve strážním domku v Mánesově ulici v Českých Budějovicích a tvrz Žumberk u Nových Hradů se stálou expozicí lidového malovaného nábytku z jižních Čech.

Kromě nich se muzeum prezentuje svými sbírkami ve stálé expozici Hamernictví na Buškově hamru u Trhových Svinů, sbírkou buquoyského skla v hradní expozici v Nových Hradech a v expozici muzea v Lišově. Zbylé 4 objekty jsou stálými muzejními pracovišti a pro veřejnost nejsou běžně přístupné. Z nich za zmínku stojí především objekt v ul. Fráni Šrámka v Českých Budějovicích, který prošel náročnou rekonstrukcí a modernizací, dokončenou v roce 2000 a byla zde vybudována nová moderní muzejní pracoviště archeologické, historické a konzervátorské.

Jihočeské muzeum je krajským regionálním muzeem s orientací na přírodní a společenské vědy. Kromě stálých expozic přírody, pravěku a středověku, pořádá muzeum každoročně řadu krátkodobých tematických výstav, uskutečňuje přednášky a další kulturně vzdělávací programy a poskytuje odborné služby.

Zdroj textu a fotografií: web muzea

Aktualizace: 27. 4. 2023