Zřizovatel:

Regionální pracoviště Moravskoslezský kraj: Muzeum Těšínska

Muzeum Těšínska v Českém Těšíně je jedním ze čtyř krajských muzeí v Moravskoslezském kraji. Programově se věnuje bohaté historii, přírodovědě a vlastivědě české části Těšínského Slezska. Bylo založeno jako moderní muzeum po druhé světové válce v roce 1948 v Českém Těšíně, ale navazuje na mnohem starší muzejní tradice, které sahají až do roku 1802, kdy bylo v Těšíně, tehdy ještě nerozděleném státní hranicí, otevřeno nejstarší muzeum na Moravě a ve Slezsku.

Bližší informace: Muzeum Těšínska
Péče o tradiční lidovou kulturu v moravskoslezském kraji

V depozitářích Muzea Těšínska najdeme více než 200 tis. sbírkových předmětů, doklady k historii města a širšího okolí, národopisné sbírky i sbírky archeologické, botanické a mineralogické.

Z etnografických fondů je nutné uvést jako nejpočetnější sbírku těšínských lidových krojů, nejcennější je pak sbírka těšínských stříbrných krojových šperků. Mimořádně cenná je také kolekce malovaného nábytku, zvláště truhel, která obsahuje sbírkové předměty datované od roku 1700 až do 20. let 20. století. Dále sbírkový soubor tvoří sbírka řemeslné a podomácké výroby, zemědělství a také lidového umění. Další etnografický materiál skrývají fondy fotografií, negativů a zvukové záznamy.

Muzeum vydává vlastivědný čtvrtletník „Těšínsko“ a také vědeckou řadu „Studie o Těšínsku“, kterých vyšlo již 18 dílů. Tato periodika přinášejí zajímavé a vědecky hodnotné články a obrazový materiál z oblasti společenských a přírodních věd těšínského Slezska. Společně s Muzeem Těšínského Slezska (Muzeum Śląska Cieszyńskiego) v polském Těšíně vydalo již čtyři díly česko-polských rozsáhlých studií nazvaných „Cieszyńskie studia muzealne/Těšínský muzejní sborník“. Významnou kulturně-osvětovou roli plní v roce 2010 založený Klub Muzea Těšínska, který pořádá odborné i populárně-vědné přednášky, besedy, exkurze a poskytuje svým registrovaným členům celou řadu výhod. V současnosti čítá na 130 členů.

Kromě výstavních prostor v Českém Těšíně patří mezi pobočky muzea dále Kotulova dřevěnka, Archeopark Chotěbuz-Podobora, Musaion v Havířově, výstavní síň v Jablunkově, Karviné a v Orlové, Technické muzeum v Petřvaldu a Památník životické tragédie.

Zdroj textu a fotografií: web muzea

Aktualizace: 27. 4. 2023