• English

Zřizovatel:

A. 11 KOLO (DEBECH VĚDĚLA) Z ANNÍNA A TOVAČOVA


Debech věděla, že bech dostala kehobech si přála,
senka milýho a opřímnýho, teho, co mám ráda.
[: matičko svó bech prosela, tatíčka hladila,
abe mně dale, co se mně lébí, a co já mám ráda. :]

Tančí dvojice smíšené po kruhu, čelem proti sobě, CH levým. D pravým bokem do středu. Podají si pravé ruce (paže volně dolů), levé ruce v bok (hřbety vpřed).
1. – 4. takt: Dvojice postupuje čtyřmi jemnými vyšlapávanými valčíkovými kroky s natáčením střídavě zevnitř a dovnitř kruhu, CH postupuje vpřed, D před ním ustupuje couvavě. Spojené paže se pohybují spodním obloukem zevnitř (v lichých taktech) a dovnitř (v sudých taktech) asi do výše pasu. V 1. taktu vykročí CH pravou nohou šikmo vpravo vpřed, D levou nohou šikmo vlevo vzad. Spojené paže kmih podle CH doprava.
5. – 7. takt: Spojené pravé paže se zvednou asi do výše pasu, dvojice provede třemi obyčejnými, lehkými a klidnými kroky shora našlapovanými zatáčku vpravo na protější místo.
V každém taktu se provede jeden krok. V 7. taktu b, c) oba přísunem levé nohy výpon. Při přísunu se obrátí obličejem proti sobě.
8. takt: Dvojice čelem proti sobě na protějších místech, D levým, CH pravým bokem do středu, držení za pravé ruce, levé v bok – pozvolna stoj spatný.
9. – 16. takt = 1. – 8. takt, nyní však tančí D kupředu a CH couvá. V poslední době 16. taktu ukončí v původním postavení a podají si ruce křížem (pravé nahoře).
17. takt: Oba mírným nadnesením na levé noze a jemným dotknutím špičky pravé nohy vpředu stoj přednožný pravou nohou.
18. takt: Volným přísunem pravé stoj spojný. Při přísunu pravá noha, která se pozvolna přisouvala po přední části chodidla k noze levé, klesne ze špičky na patu.
19. – 20. takt = 17. – 18. takt, ale přísun levou nohou.
21. – 24. takt: Dvojice se pustí, oba ruce v bok (hřbety vpřed). Čtyřmi klidnými obyčejnými kroky prováděnými hanáckým způsobem (hanácký krok – s našlapováním shora přes přední část chodidla na celou šlapku) – v každém taktu jeden, se otočí každý sám na místě vpravo jednou dokola, vykročí pravá noha. Ukončí opět obličejem proti sobě. 25. – 26. takt: Dva přísunné kroky s výponem vpravo stranou od sebe.
27. – 28. takt: Dva přísunné kroky s výponem vlevo stranou k sobě. Jakmile se přiblíží k sobě, podají si pravé ruce, levé v bok.
29. – 32. takt = 5. – 8. taktu, dvojice si vymění místa tak, že CH je obrácen pravým bokem do středu kruhu. V tomto postavení podají si ruce křížem a celá část od 9. do 24. taktu se beze změny opakuje. V posledních čtyřech taktech zátočkou vpravo o půl kola se vrátí páry do původního postavení.

Tančí, hrají a zpívají členové souboru Klas z Kralic na Hané Vojtěch Klučka (1950) a Soňa Julínková (1977), Pavel Pech (1958) a Vladimíra Šolcová (1959), Zdeněk Pospíšilík (1962) a Hana Pospíšilíková (1965), Ladislav Vrána (1963) a Lenka Pospíšilová (1971), Hynek Zelený (1969) a Vendula Répalová (1978), muzika jako v A.6, zpívá Milada Hrubá (1946).