Zřizovatel:

C. 21 ZBUJAN Z MORÁVKY

Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo libovolně v tanečním prostoru v tupém úhlu vedle sebe, D po pravici CH (natočeni mírně tváří od sebe). Ruce v bok.
1. takt: CH i D se otočí na místě asi o 360° třemi drobnými hladkými krůčky. CH vykročí levou a otáčí se doleva, D pravou doprava. CH ukončí otáčku třetím krokem v mírném stoji rozkročném bočném, pravá noha před levou na patě. D třetím krokem zaujme stoj mírně rozkročný bočný, levá na patě před pravou.
2. – 4. takt: Na – a každého taktu CH i D rázně cupnou přední částí chodidla na zem (CH pravé, D levé nohy. Okamžitě se však špičky vztyčí zpět, tak, že noha je opřena patou o zem). Kolena jsou pokrčena, ale nepérují. Přicupnutí špičkou nohy. zatímco pata se ani nepohne, je provedeno pohybem v nártu. Na – b, c každého taktu výdrž. CH i D jsou při příklepech natočeni k sobě. CH pravým, D levým ramenem.
5. – 8. takt = 1. – 4. takt. ale opačně a opačnýma nohama, jsou natočeni k sobě CH levým, D pravým ramenem.
Celá tato část se může ještě jednou opakovat.
9. – 16. takt: CH i D v držení ke kolovému tanci zavřeném „v objetí“, CH zády, D čelem do středu tančí prudký „utíka­ný“ valčík, provedený v každém taktu třemi skočnými kroky s ohýbáním druhé nohy zánožmo („s vyhazováním nohou vzad“). CH vykročí levou, D pravou nohou. Dvojice víří těmito skočnými valčíkovými krůčky vpřed po kruhu s otáčením doprava. V posledním taktu ukončí oba dvěma podupy a výdrží v poslední době taktu.

Tančí a hrají členové souboru Ostravica z Frýdku-Místku jako v C. 1.