• English

Zřizovatel:

E. 12 JATELINKA Z HLUKU


Pověz ně, má miłá, pověz, pověz,
po čem je v Hradišti oves, oves,
[: po pětadvacíti šesti, šesti,
hledaj si, má miłá, štěstí, štěstí. :]

Půjdem do včelínka, je tam jatelinka,
jatelínka hustá, co si sa tam šústá,
šohajovi koně, běž, má miłá, pro ně.
 

Šeł zahradník do zahrady s rýlem, s motykú,
vykopał tam rozmarýnu velikú, velikú,
[:nebyla to rozmarýna był to křen, był to křen,
vyhodił ho zahradníček z okna ven, z okna ven. :]

Tančí trojice, CH a dvě D, po každé straně jedna, v čelném postavení. CH drží v každé ruce šátek, jehož opačné cípy uchopí D. Vnější ruce D jsou v bok nebo připaženy.

Tanec má tři části:
I. Přenášení váhy těla za zpěvu první části písně (tříčtvrteční takt)
Za zpěvu písně (zpívá CH) tančí trojice na místě přísunnými kroky v lichých taktech vpřed (CH vykročí levou nohou, levá D jde levou, pravá D pravou). Spojené vnitřní paže se šátky švih obloukem vpřed do předpažení. V sudých taktech se provede krok přísunný opačnou nohou vzad. Paže se šátky spodním obloukem kmih nazad do zapažení. Takto až do konce první části písně.

II. Následuje druhá (dvoučtvrteční) část písně s textem „Půjdem do včelínka, je tam jatelinka“
V této části obíhají obě dívky současně okolo CH, který zvedne paže se šátky a vytvoří tím branky.
1. – 2. takt: CH přešlapuje na místě, na každou dobu jeden krok, začíná levou nohou. Obě D vybíhají drobnými běhovými krůč­ky (v každém taktu dva) proti sobě. Levá D vbíhá ihned do pravé branky, pravá D běží k místu kde stála prve levá D. Obě pak běží dále okolo CH za jeho zády, kde probíhá nyní bran­kou pravá D. Po proběhnutí branky probíhají dále na svá místa. CH kříží při probíhání D ruce se šátky nad hlavou a vždycky se natáčí za podbíhající D. Takto obíhají D až do konce druhé části tance. Tanečníci zpravidla při této části také zpívají.

III. Následuje třetí (dvoučtvrteční) část písně s textem „Šel zahradník do zahrady“
CH pustí D (každá D podrží složený šátek v ruce) a nyní následuje část se zátočkami CH střídavě s levou a pravou D. Každá zátočka se provede osmi běhovými krůčky, při prvním krůčku CH i D tlesknou do dlaní a teprve při druhém krůčku se zavěšují za lokty. Lichá D se otáčí na místě sama, pravá vpravo, levá vlevo. CH se zavěsí s levou D za pravé lokty, která se pak sama otáčí doprava, s pravou D se zatáčí za levé lokty a ona sama se pak otáčí místo doleva rovněž doprava.

Poznámka: Někteří Hlučané tančívali zátočky nejprve s pravou tanečnicí za pravé lokty a pravá tanečnice se pak otáčela sama doprava, mezi tím se lichá levá tanečnice otáčela sama doleva a pak v zátočce s tanečníkem se zavěsila s ním za levé lokty. Zřejmě v tomto tanci panovala určitá volnost, poněvadž mladá generace tancovala zátočky po čtyřech krocích.

Tanec se může opakovat vícekrát po sobě, pak už k tomu hraje jenom hudba.

Tančí Josef Šimčík (1946), Marie Bachánková (1955) a Helena Šimčíková (1951) z Hluku, hraje muzika souboru Radovan z Napajedel jako v E. 2.