• English

Zřizovatel:

B. 9 ČÍ JE DĚVČE II Z BENEŠOVA

Čí je, čí je, čí je děvče v té červené kacabajce,
čí je, čí je, čí je děvče, to je děvče mý,
/: a mý, a mý, a mý…:/

/: Ono rádo kafe pije a rohlíky přikusuje,
to je děvče mý. :/

Tančí trojice po obvodu kruhu. CH v postavení levým bokem do středu, dvě D čelem proti němu pravým bokem do středu. CH drží D za vnější ruce, vnitřni ruce D v bok. Tančí se na stejný nápěv, jako v B. 8.
1. – 8. takt: Trojice postupuje přeměnnými kroky rovně vpřed. CH vykročí pravou nohou vpřed, obě dívky pravou nohou vzad.
9. – 16. takt: Trojice se vrací stejně pozpátku. Vykračuje levá noha.
17. – 24. takt: Následuje řezanka stejně, jako v B. 8., jenže v jiném postavení. 25. – 32. takt: Následují zátočky CH s pravou a levou dívkou za pravé a levé lokly vždy 4 běhovými krůčky. Lichá D pouze přešlapuje na místě, ruce v bok.

Tančí a hrají jako v B. 8.