Zřizovatel:

B. 33 NA KONOPĚ Z BENEŠOVA

V ostatkovém úterý večer se skákalo na konopě. Zpívala se píseň „Něco na konopě, něco na len“, kterou pak hudba přehrávala k tanci.
Dvě a dvě dvojice se postavily vedle sebe levým bokem do středu a uchopily se vzadu křížem, v pořadí CH D, CH D. Za zpěvu první části písně nebo za hry doprovodné hudby postu­povala čtveřice poskočnými kroky vpřed (dva v taktu), vykročí libovolnou nohou. Ve drahé části písně se čtveřice uzavře do kroužku čelem do středu (držení zůstává stále za ruce vzadu křížem). V první polovině písně vyskakují všichni co nejvýše na místě odrazem snožmo (dva výskoky v taktu). Ve druhé polovině písně se pak čtveřice těmito výskoky otáčí doprava.
Takto mohou střídat vyskakování na místě s otáčením dokola libovolně dlouho. Popřípadě se může celý tanec několi­krát opakovat od začátku.

Tančí a hrají členové souboru Velen z Boskovic David Čech (1978) a Petra Mazalová (1979), Pavel Fiedler (1978) a Edita Dvořáková (1978), Vlastimil Malušek (1967) a Lenka Kmečová (1977), Ladislav Matuška (1973) a Barbora Dudová (1978), muzika jako v A. 1.