• English

Zřizovatel:

B. 34 BEDNAŘÍČEK Z KOŘENCE

Pobijé, pobijé, bednářičko, bečko,
já bech rád pobíjel, debech měl Ančičko.

Bednaříček z Kořence má formu taneční hry se střídáním tanečnice ve druhé části tance (při zátočkách za pravé a levé lokty).
Tančí dvojice smíšené po knihu čelem proti sobě, CH zády do středu v držení ke kolovému tanci zavřeném. Spojené paže jsou napjaty do směru tance vpřed po knihu.
1. – 8. takt: Za zpěvu písně (první sloky) nebo za hry hudby postupují dvojice vpřed po knihu přikračovanými kroky přísunnými (přísun se provede přikročením druhé nohy k noze výkročné), v každém taktu jeden krok. CH vykročí levou, D pravou nohou. Přísuny jsou doprovázeny kmihy spojených paží v každém taktu shora dolů (na a) při vykročení vnějšíma nohama) a zpět nahoru do původní polohy (na b) při přikročení druhé nohy).
9. – 12. takt: Dvojice se zavěsí za pravé lokty a zatočí se asi dvakrát kolem na místě osmi běhovými kroky. Obvykle vykročí vnitřní – pravá noha. ale někdy vykročí též jeden z partnerů vnitřní a druhý vnější nohou. Ve 12. taktu se při posledních dvou krocích dvojice pustí.
13. – 16. takt: CH a D se zavěsí nyní za levé lokty a zatáčejí se na místě osmi běhovými kroky opačným směrem. Vykročí obvykle stejná noha jako na začátku.

V úvodu tance při zpěvu přetančí obvykle každá dvojice celý tanec spolu tak, jak bylo popsáno. Tanec se pak několikrát opakuje za sebou. Nyní hudba opakuje druhou – zátočkovou část libovolně dlouho, třeba i několikrát po sobě. Pak se nejprve zatáčí CH s původní partnerkou po dobu celých osmi taktů střídavě za pravé a levé lokty. Při opakování těchto osmi taktů se dvojice uvolní. D zůstává na svém místě a CH postoupí k tanečnici za sebou, s tou se zavěsí nejprve za pravé lokty a zatáčí se s ní až do konce opakování 9. – 12. taktu. V dalších čtyřech taktech se pak zatáčejí za levé lokty. V závěru se opět pustí. D zůstává na svém místě a CH postoupí k další tanečnici vzadu. Délka zátoček je závislá na hudebnících. Jakmile začne hrát hudba opět počáteční melodii, uchopí se tanečník s ta­nečnicí, se kterou se naposled zatáčel za lokty, ke kolovému tanci a znovu se celý tanec opakuje od začátku. V závěru tance po několikerém vystřídání tanečnic pak hudba zahraje třítakto-vou dohrávku, ve které se tanečník po přeběhnutí k další partnerce zatáčí s ní rychlými přísunnými kroky na místě až do konce dohrávky. Tím tanec – hra končí.

Tančí a hrají jako v B. 5.