Zřizovatel:

B. 32 ZAHRADNÍK Z PROTIVANOVA


Tráva zvadlá, rosa žádná,
srp topé, srp topé,
jenom mně ho, můj Jeníčku veťoké, veťoké.

Veťokal sem, vebrósil sem,
nechce žít, nechce žít,
nechtěla mně má panenka votevřít, votevřít.

Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D po pravici CH. Drží se za ruce vzadu křížem (levice D je překřížena přes pravici CH).

1. – 16. takt: Dvojice postupuje vpřed krokem protivanovského třasáku (viz tanec břetva-B.7), vykračují levou nohou vpřed.
17. – 32. takt: Dvojice v držení jako v první části tančí na místě v malém kroužku obkročák – v taktu dva kroky, CH vykročí v první době levou nohou, D pravou. D se při obkročáku k CH přivrátí obličejem, ale držení zůstává stále za ruce vzadu křížem.
Na konci 24. taktu druhým krokem obkročáku v taktu dvojice přidupne. Podobně v závěru posledního taktu obkročáku.

Poznámka k třasáku: Třasák začíná odrazem v předtaktí z pra­vé nohy, levá noha se vymrští vpřed. V první osmině taktu doskočí dvojice ostře shora na levou nohu. ke které se vzápětí přidává pravá noha. Na drahou osminu se skočně provede přešlap na pravou nohu, levá noha se uvolní a opět mírně přednoží. Na drahou dobu se skočně provede přešlap na levou nohu, pravá se vymrští vpřed (liché takty). V sudých taktech totéž opačně – doskok na vymrštěnou pravou nohu atd. Krok je skočný, tvrdě našlapovaný na přední část chodidla s odmršťováním drahé nohy vpřed. V některých případech tanečník jakoby si s nohami pohrával – náznak odmrštění nohy stranou.

Tančí a hrají členové souboru Skalák z Protivanova František Barák (1962) a Hana Baráková (1965), Pavel Barák (1964) a Radka Baráková (1970), František Marek (1957) a Marie Marková (1959), Jaroslav Pavlů ml. (1977) a Bohdana Kolínská (1974), muzika jako v B. 7.