Zřizovatel:

B. 31 VEHAZUVANÁ Z MOLENBURKU

Tančí dvojice smíšené po kruhu, CH zády, D čelem do stře­du. Držení ke kolovému tanci v objetí (CH drží D oběma rukama kolem těla, D mu položí ruce ze stran na ramena). Jde o tanec se střídavým taktem. 2/4 takt:
1. – 2. takt: Dvojice tančí 4 rychlé přísunné kroky podle CH doleva s mírným kolébáním boku i horní části těla. CH vykročí levou, D pravou nohou.
3. – 4. takt =1. – 2. takt. ale zpět na původní místo a opačnýma nohama.
3/8 takt:
5. – 8. takt: Valčík s otáčením doprava vpřed po kruhu. CH vykročí levou, D pravou nohou.
2/4 takt:
9. – 10. takt: Dvojice se otáčí 4 kroky obkročáku houpavého s mírným nadnesením na přední část chodidla 2x kolem. D vykročí pravou nohou, CH levou nohou.
3/8 takt:
11. takt: CH v postavení zády do kruhu zvedne D do výšky, D mu odrazem od země pomáhá.
12. takt: Na začátku CH postaví D na zem. Výdrž ve stoji.

Tančí a hrají členové souboru Drahan z Blanska Martin Bačkovský (1978) a Petra Chroustová (1979), Zdeněk Bartoš (1976) a Jana Kuběnová (1978), Jaroslav Jeřábek (1960) a Miluše Jeřábková (1949), Petr Sedlák (1978) a Lada Křivanová (1978), muzika jako v B. 21.