Zřizovatel:

B. 30 TROJÁK Z MOLENBURKU


Žala trávu na mezi, juchachacha,
mysliveček tam leží.
Čí to byli darebáci, co to žito zváleli,
čí to byli darebáci, co to žito zváleli?

První variant
Tančí CH a dvě D ve vázaném kroužku.
1. – 16. takt: Trojice přenáší na místě přísunné váhu těla vpřed v lichých taktech do středu kroužku pravou nohou s kmihy spojených paží dovnitř a v sudých taktech vzad levou nohou s kmihy paží vzad.
17. – 24. takt: CH tančí zátočky za lokty střídavě s pravou tanečnicí (za pravé) a s levou tanečnicí (za levé) vždy 4 bě­hovými krůčky. Vykročí pravýma nohama. Levá D přešla­puje na místě čtyřmi krůčky, zatímco se pravá D otáčí s CH. Podobně pak pravá D při zátočce levé D s CH za pravé lokty.
Druhý variant
Tančí trojice ve stejném postavení a držení.
1. – 8. takt: Trojice se otáčí 8 přísunnými kroky ukončenými limitem podřepmo vpravo stranou (vykračuje pravá noha), spojené paže komíhají při každém kroku přísunném jednou dovnitř a ven.
9. – 16. takt: Totéž zpět po kroužku, vykračuje levá noha.
17. – 24. takt: Zátočky CH střídavě s pravou a levou D závěsem za pravé a levé lokty jako prve, lichá D se však otáčí sama na místě čtyřmi běhovými krůčky, pravá doprava, levá doleva (obě ruce v bok).
Třetí variant
Trojice v kroužku čelem do středu jako u prvního variantu.
1. takt: Krok poskočný na pravé noze čelem do středu, levá noha pokrčí přednožmo. Kmih spojenými pažemi dovnitř.
2. takt: Poskok na levé noze, pravá noha pokrčena přednožmo (levá noha na začátku zakročí vzad). Kmih spojenými pažemi vzad. Pohyby taktu 1. – 2. se opakují až do konce 16. taktu.
Druhá část: zátočky jako u prvního variantu.
Čtvrtý variant
Dvojice v postavení čelem do středu.
1. – 8. takt: Dvojice se otáčí nízkým krokem poskočným, s po-krčováním druhé nohy přednožmo doprava, vykročí pravá noha. Spojené paže doprovázejí každý krok poskočný (jeden v taktu) kmihem v lichých taktech dovnitř, v sudých při poskoku na levé noze zevnitř. Na konci 8. taktu při poskoku na levé noze se otočí dvojice o 180° doleva, pravá noha pokrčena přínožmo (připravena k vykročení v 9. taktu opačným směrem).
9. – 16. takt = 1. – 8. takt, ale opačným směrem, vykročí opět pravá noha.
17. – 24. takt: Zátočky stejně jako u II. variantu (s otáčením liché D na místě běhovými krůčky – pravé doprava, levé doleva).

Tančí a hrají členové souboru Drahan z Blanska Roman Matal (1974), Martina Kyzlinková (1979) a Klára Smílková (1976), Radim Smílek (1978), Petra Chroustová (1979) a Hana Němcová (1979), muzika jako v B. 21.