• English

Zřizovatel:

B. 29 TRAKAČ Z KOŘENCE

Já mám trakač nové,
vozím na něm volej,
vod dědine k město,
hledám si nevěsto,
volej brabantové.

Tančí dvojice smíšené, držení ke kolovému tanci zavřené, CH levým, D pravým bokem do středu.
1. – 2. takt: Dvojice se otočí dvěma obkročáky houpavými jednou kolem. CH vykročí levou. D pravou nohou. Na a) dvojice vykročí a současně se nadnese z celého chodidla do výponu (pohyb dokončen v b). Na c) se sníží opět na celé chodidlo. Souběžně se zdvihem v obkročáku se ohýbá nebo pokrčuje i druhá noha mírně zánožmo. Tanečníci současně zvedají mírně i pokrčené koleno.
3. – 4. takt: Dvojice na místě v původním postavení 4 x zadupe. CH začíná levou, D pravou nohou. Čtvrtý podup je proveden ve 4. taktu a), na b) a c) tohoto taktu výdrž ve stoji.
5. – 8. takt = 1. – 4. takt.
9. – 12. takt: Dvojice tančí 4 valčíkovými kroky vpřed s otáče­ním doprava. 13. – 16. takt = 1. – 4. takt.

Poznámka: Jde o nepravý mateník – v tanci se střídá obkročák s valčíkem a s podupy, takt však zůstává stejný.

Tančí členové souboru Kořeňák z Kořence Pavel Fabiánek (1973) a Dana Vondálová (1976), Jaroslav Korčák (1961) a Lenka Novotná (1972), Antonín Přikryl (1965) a Anežka Přikrylová (1970), Zdeněk Přikryl ml. (1961) a Věra Přikry­lová (1964), hraje muzika souboru Velen z Boskovic jako v A. 2.