Zřizovatel:

D. 15 VOKLEPÁKY Z DYNÍNA (Veselská Blata)

Moje milá Běto, zamrzelo mě to,
zamrzelo mě to na tebe,

že si nedovedla jít se mnou do kola
v tej putimskej hospodě.

Cinky linky břinky, cinky linky břinky,
cinky linky břinky, cinky link,
cinkylinky břinky, cinkylinky břinky,
cinkylinky, cinky břink.

Mládenečku mladý, poslechni mé rady,
radím tobě zanech ženění,
voženíš se jednou, tvářičky ti zblednou,
krása se ti promění.

Cinkylinky břinky…

Střídá se pravidelně zpěv a tanec za instrumentálního doprovodu.
Typ tance: figurální párový.
Postavení: při zpěvu: CH a D vedle sebe, drží se za ruce, CH druhou rukou živě gestikulují, D přešlapují na místě; v tanci postavení proti sobě čelem po kole, CH zády do kruhu.
Držení: párové zavřené.
Základním tanečním motivem je hbitý příraz přísunné nohy ke stojné s výskokem.
Var. kroků:
a/ CH přeměnný krok stranou, vykročí 1. noha, D opačnou nohou; oklepnutí pravou nohou o levou nohu, která povyskočí, D obrácenýma nohama, dopad na obě nohy – nohy se střídají,
b/ půlobkročákový krok a oklepák – střídavě oběma nohama,
c/ celý obkročák a oklepák, stále na jednu nohu: CH 1. , pr., 1. – příklep, D obrácenýma nohama.
Taneční vzruch se postupně zvyšuje.
Zápis a realizace: Z. Soukupová pro soubor Úsvit, České Budějovice, informátor neznámý.
Popis: H. L.
Hud. zápis a text: Karel Weis, Český jih a Šumava, díl 14
Tančí a hrají členové Jihočeského souboru Úsvit z Českých Budějovic Petr Hlinka (1969) a Kamila Dušková (1974), Jiří Hnilička (1942) a Alexandra Netrvalová (1966), Václav Podlipský (1946) a Pavla Hovorová (1950), Rudolf Sekava (1938) a Alena Jalůvková (1957), muzika ve složení Jiří Štrunc (1943) housle – prim, Luděk Vyhnal (1965) housle, Pavel Tichovský (1951) viola, Miroslav Stecher (1946) dudy a Ivan Zicha (1942) kontrabas, zpěvačka Marcela Macková (1952).