• English

Zřizovatel:

A. 5 SKOČNÁ (CUPAVÁ. MAĎAR) Z OBŘAN A MALOMĚŘIC

Vivo

Naša holka šla na hode, hup,
najedla se masa, zelí, krup,
jak se jednó zatočila,
hned jí krupka vyskočila, hup!

Po celý tanec se tančí skočný třasák, ale ještě prudčeji nežli při předcházejících tancích. Dvojice tančí v postavení čelem proti sobě, držení ke kolovému tanci zavřené – v objetí, ale volněji (viz hulán A. 4 – 1. variant). Třasákový krok začíná vždy odrazem opačné nohy ve čtvrté osmině předcházejícího taktu.

Skočná – cupavá (maďar) z Maloměřic je pojmenována podle přídupu (cupnutí) dvojice ve 3., 6. a 11. taktu (na slova – hup, krup). V tomto taktu vždy dvojice odrazem z předcházejícího taktu dopadne prudce oběma chodidly souběžně shora na zem do mírného podřepu (první doba taktu), ve druhé době taktu výdrž v podřepu ve stoji snožmo.

Třasák začíná vždy CH levou, D pravou nohou.

Poznámka: Další pojmenování tance maďar svědčí o tom, že jde o divoký tanec s přídupy, skočného rázu, který tanečníkům připomínal maďarský tanec.

Tančí a hrají jako v A. 1.