Zřizovatel:

A. 4 HULÁN (HOLAN) Z MALOMĚŘIC

Con moto

Měla sem já hulána,
měla sem ho ráda.

Hulán byl už od začátku minulého století znám z okrajových obcí – nynějších částí Brna. Tančil se nejčastěji v kolovém držení zavřeném – v objetí, D a CH navzájem s menším odstupem od sebe. Základní krok je při kolovém držení obkročák poskočný, v každém taktu jeden. CH vykročí levou nohou, D pravou s mo­hutným přídupem na začátku taktu. Každým krokem se otočí dvojice o půl kola vpravo. Tempo tance se mohlo postupně zvyšovat, tanec tím nabýval na rychlosti a divokosti. Při tanci mohl tanečník tanečnici zvedat do výšky buď v pravidelných intervalech nebo libovolně mezi tancem – v tom případě i dvakrát po sobě.

František Sušil tento tanec líčí koncem 20. let minulého sto­letí takto: „Měla sem ja holana, měla sem ho ráda. Skákali. Byl tuze divoký. Vzhůru dolu vyskakovali, až sukně lítaly, slušně zavržen; za starodávna byl slušný, a tak by mohl podržen býti, an jenom přeskákali a zas zpátky skákali.“

Podle Františka Sušila základem tance byl obkročák poskočný, při kterém se stupňujícím se tempem lítaly ženám sukně až nad hlavu. Divokost tohoto tance podtrhávalo ještě vy­zvedávání tanečnic tanečníky. Podle závěrečné Sušilovi poznám­ky „slušnější formou tance byla ta, při které dvojice přeskákala několika poskoky vpřed a pak se zase vracela zpět“ (viz zahájení tance dvojicí na videosnímku).

Tančí dvojice smíšené po kruhu, levým bokem do středu, D po pravici CH. Drží se za ruce vpředu křížem, pravé nahoře. 1.-4. takt: Dvojice postoupí čtyřmi kroky poskočnými vpřed po kruhu, vykročí vnější noha (CH – levá, D – pravá). Posledním poskokem se ve 4. taktu dvojice otočí dovnitř o 180°, D vlevo na levé noze a CH vpravo na pravé noze. 5. – 8. takt =1.-4. takt, ale obrat ve 4. taktu se provede naopak – D na levé noze doprava, CH na pravé doleva. Takto se tančí až do konce tance.

Poznámka: Jde tedy o dva varianty tance: v postavení vedle sebe se stále se opakujícími poskoky vpřed a vzad a v postavení čelem proti sobě v kolovém držení (obkročák poskočný s výskoky D).