• English

Zřizovatel:

C. 9 ODVEDENECKÁ Z LOUČAN

K horám, chlapci, k horám,
déte vědět nohám,
já so chlapec těžké,
netrófám si pěške.

To só chlapci, to só,
co paláše nesó,
to só děti, to só,
copak pagnéte nesó.

Veletěla sojka, sedla na trni,
přeletěla drohá, sedla vedle ni,
sedla na trni, sedla vedle ni,
sedla, sedla, sedla vedle ni,
sedla, sedla, sedla, sedla, sedla,
sedle, sedla, sedla, sedla vedle ni.

Při odvodech tančili odvedenci večer v hostinci „odvede-neckó“. Dali si zahrát sólo, postavili se do dvou řad za sebe a tančili na způsob marše z Tovačovska a následného cifrování. Před zahájením tance si dali nalít do džbánku pivo. Čelem k hud­bě v pozadí taneční místnosti se postavili nejprve dva stárci, kteří se uchopili za vnitřní paže na plecích. Ve vnějších rukou drželi v pokrčení upažmo džbánek s pivem. Za nimi ostatní rekruti vytvořili řadu, rovněž se uchopili navzájem za ramena a v jedné ruce drželi pivo.

1. píseň „K horám chlapci“
Za zpěvu této písně ráznými kroky kráčeli vpřed s úklony jedním i druhým směrem stranou.
1. takt – a: Všichni rázný krok pravou nohou vpřed s došlápnutím na celé chodidlo z mírného přednožení dolů.
b = a, levou nohou vpřed.
2. takt – a = 1. taktu – a (rázný krok vpravo vpřed).
b: Krok levou úkročmo vlevo stranou. Noha došlápne rázně celým chodidlem na zem. CHCH ukončí ve stoji rozkročném čelném.
3. takt – a: CHCH držící se za ramena ve stoji rozkročném čelném se ukloní trupem vpravo stranou, volné ruce se džbánky natáhnou stranou a hlavu natočí doprava o 45°, pravá kolena mírně pokrčena.
b: Pravé koleno odpéruje nahoru, váha se přenese na levé koleno, které se pokrčí a hlava se natočí asi o 90° doleva, hled na levou napjatou paži se džbánkem.
4. takt – a = 3. taktu – a.
b: Levá noha přirazí k pravé do stoje spojného, CHCH se napřímí, hlava vzhůru, hled vpřed.
5. takt – a: Pevný rázný krok pravou nohou vpravo stranou, špička mírně vpravo zevnitř.
b: Krok levou nohou křížem přes pravou nohu.
6. takt – a: Odrazem z levé nohy úskok doprava, pravá odmrští a před dopadem levé nohy přirazí chodidlem a vnitřní stranou holínky k vnitřní straně nohy levé. Dopad do stoje spojného.
Obměna taktů 5. – 6. (řada CH v pozadí):
5. takt – a: Krok levou nohou křížem vpředu před pravou.
b: Krok pravou stranou vpravo stranou.
6. takt – a: Krok levou nohou křížem vzadu za nohu pravou.
b: Odrazem z levé nohy výskok s odmrštěním pravé nohy vpravo stranou a se sražením chodidel nebo vnitřních stran holínek v letu a s dopadem snožmo na celá chodidla.
7. – 8. takt = 5. – 6. takt v obměně a na opačnou stranu a opačnou nohou. Tančí nyní stejně jak stárci vpředu, tak odvedenci za nimi. Začíná pravá noha křížem před levou.
2. sloka se tančí jako 1. sloka (nyní už všichni stejně). Těmito pevnými, téměř vojenskými kroky se blíží k hudbě. Obměna v 5. – 6. taktu není pravidlem. Mohou tančit celou vstupní část všichni stejně.

2. píseň „Veletěla sojka“
Na vyzvání prvního ze stárků „Sojka!“ následuje 2. píseň, při které si připíjejí první a druhý stárek vpředu, zatímco ostatní je sledují. Při této písni se objevuje další z druhů „hanáckého cifrování“.
Na předehru hudby se otočí první a druhý stárek se džbánky piva v pravých rukou čelem proti sobě, levá ruka v bok (hřbety vpřed). CH vzadu se drží v řadě navzájem za plece a umírněným pohybem i zpěvem doprovázejí tančící a zpívající stárky.

Pohyb stárků:
1. takt – a: Oba stárci se mírně nadnesou na přední část chodidla, kolena a špice vtočí k sobě a paty od sebe. b: Vytočením kolen a špiček chodidel vtočí paty k sobě a s hmitem v kolenou při tomto pohybu se posunou vpravo stranou od sebe.
2. – 3. takt = 1. takt.
4. takt – a = 1. taktu – a.
b: Výdrž v postoji z a)
5. – 8. takt = 1. – 4. takt, ale doleva. Dvojice CH se vrací zpět na svá původní místa.
9. takt: CH ve stoji čelem proti sobě na pravé noze, džbánky piva drží v pokrčené pravé ruce před sebou.
a: Stoj na pravé noze, levá vytočena patou zevnitř se dotkne špičkou země po straně paty pravé nohy.
b: Noha se zvedne od země, vytočí se špicí zevnitř a dotkne se patou země vedle paty pravé nohy.
10. takt – a: Úkrok levou nohou vlevo stranou, noha došlápne na celé chodidlo.
b: Pravá noha přikročí celým chodidlem k chodidlu levé nohy.
11. – 12. takt = 9. – 10. takt, ale opačnou nohou a naopak.
13. takt – a: Ve stoji na levé noze čelem proti sobě, pravá předkročí celým chodidlem těsně před nohu levou a s mír­ným hmitem v kolenou naznačují hmitem v loktech pravých rukou ťuknutí džbánky o sebe.
b: Pokračování pohybu z a). Džbánky se k sobě přiblíží asi ve výši hlavy.
14. takt – a, b: Dvěma hmity v kolenou přenesou váhu těla v mírném stoji rozkročném vzad na levou nohu. Současně pravá ruka se džbánkem se dvěma hmity se vrací zpět do pokrčení připažmo.
15. – 16. takt = 13. – 14. takt.
V dalších deseti taktech za skandovaného recitování slova „sedla, sedla…..“ se zakloní, pravá noha opřena vpředu o patu, a pijí ze džbánku pivo, přiklepávajíce na každou dobu plochou celého pravého chodidla k zemi. V závěru posledních dvou taktů naznačí obrácením prázdných džbánků k zemi a dupnutím s otočením kolem vlastní osy doprava o 360°, že pivo vypili. Vlastní otočení se provede v 10. taktu. Na a) došlápne CH pravou nohou přes levou, na pravé noze se otočí o 360 ° doleva a na b) přidupne levou nohou k noze pravé.

Pohyby odvedenou v řadě za stárky:
1. – 4. takt: CHCH se pohybují doprava střídavým vytáčením obou chodidel doprava. Začínají z obou pat, špičky vztyčeny (a) se vytáčejí vpravo stranou. Na b) se došlápne na obě špičky a výponmo se přetáčejí paty vpravo stranou ve směru pohybu. Ke konci taktu se opět došlápne na obě paty atd. Ve 4. taktu a) se zastaví pohyb směrem doprava, špičky vytočeny vpravo stranou.
b: Výdrž.
5. – 8. takt = 1. – 4. takt, ale opačnou stranou. CHCH se vracejí na svá místa. Při zpětném pohybu začínají nadnesením na špičkách a vysunutím pat doleva.
9. – 16. takt: CH ve stoji na místě přešlapováním v lichých taktech vpravo stranou na pravou nohu (a) a přikročením levé nohy k noze pravé (b), v sudých pak naopak, pokračují za zpěvu v pohybu až do konce písně. Až do konce písně i připíjení. Pak se zastaví a v posledních dvou taktech sledují předvedení prázdných džbánků ve stoji a v závěru po otáčce stárků přidupnutím jednou nohou ukončí celý odvedenecký tanec.

Tančí členové souboru Cholinka z Choliny Zbyšek Bílek (1972), Pavel Frýdl (1978), David Kouřil (1976), Jiří Květoň (1981) a Pavel Štefan (1969), muzika jako v C.4, ale navíc Milan Heřman (1961) bubínek.