Zřizovatel:

C. 10 RÉDUVÁK A RÉDUVAČKA Z LITOVELSKA


Oženil se rédovák, vzal si rédovačko,
nechcela s něm rédovat, tož ji vrazel facko.
Zahréte nám rédovačko, rédováka nechcem,
včera sme ho tancovale s zasmoleném ševcem.
Rédovačka, rédovačka, to je neco pro nás,
tancojem jo v masopostě, mužem s ňó aj na mráz.

A ona mo otekla, inšího si našla,
rédovákovi zbela po ní enom mašla.
Zahréte nám rédovačko, rédováka nechcem,
včera sme ho tancovale s zasmoleným ševcem.
Rédovačka, rédovačka, to je neco pro mě,
tancujó jo hore dole skororem v každým domě.

Takt 3/4 – Réduvák
Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH levým, D pravým bokem do středu. CH uchopí D oběma rukama v pase. D mu položí ruce zpředu na ramena.
1. takt: Krokem vyšlapávaného valčíku (CH vykročí levou nohou šikmo vlevo dovnitř, D pravou nohou šikmo vpravo dovnitř kruhu) se natočí dvojice asi o čtvrt kruhu doleva (ve směru nohy výkročné).
2. takt = 1. takt, ale opačnýma nohama a naopak.
3. takt = 1. takt. Dvojice postupuje mírně vpřed po kruhu.
4. takt – a: D se přikrčí k zemi, CH se připraví ke zvednutí D.
b, c: Odrazem D od země CH D vyzvedne, otočí se s ní o 180° doleva a postaví ji opět na zem. Nyní však stojí na opačných místech (CH levým, D pravým bokem do středu).
5. – 8. takt = 1. – 4. takt, ale nyní couvá CH a D postupuje vpřed.
Nyní vykračuje D pravou nohou šikmo vpravo vpřed a CH levou nohou šikmo vlevo vzad.

Takt 2/4 – Réduvačka
Tančí se stejně jako réduvák, ale polkovým krokem.

Tančí a zpívají členové souboru Cholinka z Choliny Zbyšek Bílek (1972) a Hana Květoňová (1972), David Kouřil (1976) a Šárka Mazánková (1981), Pavel Štefan (1969) a Zdenka Freudlová (1976), zpívá zbytek souboru, muzika jako v C.4.