Zřizovatel:

D. 2 SMUTNA CERKA ZE ŠTRAMBERKA

 

Tančí dvojice smíšené v držení ke kolovému tanci zavřeném, CH zády do středu kruhu.
1. – 8. takt: Natřásavá polka dokola, CH vykročí levou, D pravou nohou.
9. takt – a,b: Přísunný krok stranou podle CH doleva, CH levou, D pravou nohou.
10. takt = 9. takt.
11. takt: Dva krátké cvalové skoky podle CH doleva, CH levou, D pravou nohou.
12. takt – a: Skokem vlevo stranou stoj výkročný CH vlevo a D vpravo stranou.
b: Výdrž. CH unoží poníž pravou, D levou nohu.
13. takt – a: Dokrokem CH na pravou, D na levou nohu stoj únožmo CH levou, D pravou nohou.
b: Přísunem CH levé, D pravé nohy stoj spojný.
14. takt – a,b: Přísunný krok CH vpravo, D vlevo.
15. – 16. takt = 11. – 12. takt, ale podle CH doprava, podle D doleva. Vykračuje CH pravou, D levou nohou.
1. – 16. takt se opakuje ještě jednou.
17. – 24. takt: Natřásavá polka dokola. CH vykročí levou, D pravou nohou. Natřásavá polka se při krok, sun, kroku v prvních třech osminách tančí lehce pohupované. Ve čtvrté osmině je mírný nátřes až poskok.

Tančí a hrají jako v D. 1.