• English

Zřizovatel:

D. 1 IGNAC MANDA ZE ŠTRAMBERKU

Tančí dvojice smíšené po kruhu v držení ke kolovému tanci zavřeném, CH zády do středu. Tanec má předtaktí, které muzika nehraje. Dvojice jej začíná poskokem CH na pravé, D na levé noze, druhá noha pokrčena přednožmo, váha je plně na noze poskočné. Po tomto předtaktí začíná poskočný šlapák (obkročák) přeskokem CH na levou, D na pravou nohu.
1. takt: Poskočný šlapák (dva poskoky v taktu), CH začíná levou, D pravou nohou. Při tomto šlapáku se dvojice uklání ve směru nohy výkročné, druhá noha pokrčuje přednožmo, koleno vytočeno zevnitř.
2. takt = 1. takt Dvojice postupuje v těchto dvou taktech vpřed po kruhu. Krok je rázný, prováděný zeširoka, koleno pokrčené nohy vytočeno zevnitř.
3. takt = 1. takt Po dokončení šlapáku však při druhém dopadu chodidla na zem prudký odraz CH pravou, D levou nohou a výskok.
4. takt – a: Doskok do mírného podřepu rozkročného (ne příliš širokého)
b1: Výdrž v podřepu rozkročném.
b2: Poskokem CH na pravé, D na levé noze příprava k opakování poskočného obkročáku v 5. – 8. taktu (totéž co v předtaktí, které muzika nehraje).
5. – 7. takt = 1. – 3. takt
8. takt – a: Doskok do podřepu rozkročného (ne příliš širokého).
b: Výdrž.
9. – 12. takt: Rychlý, hladký šlapák.
Ve 12. taktu po dokončení hladkého šlapáku opět poskok CH na pravé, D na levé noze, jako v předtaktí.
13. – 16. takt = 1. – 4. takt.
Opakujeme-li celý tanec od začátku, pak se musí v 16. taktu zase provést výskok jako v předtaktí CH na pravé, D na levé noze.

Tančí a hrají členové souboru Ostravica z Frýdku-Místku Ivo Garnol (1961) a Věra Šimková (1934), muzika jako v B. 1.