Zřizovatel:

C. 11 KLUPEK – CUPEK Z KRMELÍNA

Tančí dvojice smíšené v držení ke kolovému tanci zavřeném (spojená levice CH a pravice D volně napjaty do směru tance) nebo úzce zavřeném (CH založí levici na kříži, D mu vloží pravici do jeho levé dlaně. Pravicí obejme CH D kolem pasu, D položí levici ohnutou v lokti na jeho pravou lopatku). Na začátku tance v prvních dvou taktech stojí dvojice proti sobě na vzdálenost 4 kroků, CH zády do středu.
1. takt: Dvojice postoupí jedním „klupkovým“ („cupkovým“) krokem k sobě: D – a: výdup pravou nohou vpřed,
b: krok pravou nohou vpřed,
c: krok levou nohou vpřed.
CH – totéž, ale začíná levou nohou.
2. takt = 1. takt (dvojice se k sobě přiblíží a uchopí se ke kolovému tanci – viz držení nahoře).
3. – 13. takt: Dvojice v uvedeném kolovém držení se otáčí jako při šlapáku „klupkovým – cupkovým“ krokem stále dokola. CH vykračuje levou, D pravou nohou:
a: výdup, CH levou, D pravou nohou,
b: šlapák CH levou, D pravou nohou,
c: šlapák opačnýma nohama.
14. – 18. takt: Dvojice v postavení vedle sebe levým bokem do středu, CH uvnitř (CH drží D pravicí kolem pasu, levou ruku založí na kříži, D položí levici ohnutou v lokti na pravé rameno CH, pravice připažena). V tomto postavení a držení postupuje dvojice přímo vpřed „klupkovým -cupkovým“ krokem, CH vykračuje levou, D pravou nohou.
19. – 26. takt: V kolovém držení zavřeném nebo úzce zavřeném se otáčí dvojice vpřed po kruhu „klupkovým – cupkovým“ krokem na způsob šlapáku (viz takty 3. – 13.), CH vykračuje levou, D pravou nohou. V posledním (26. taktu) ukončí dvojice víření třemi podupy: D – pravou, levou, pravou, CH – levou, pravou, levou nohou.

Poznámka k provedení „klupkového – cupkového“ kroku: V první době taktu při prvním podupu hlavní váha těla zůstává na opačné noze. Teprve při druhém podupu stejnou nohou jako v první době se přenáší jako při chůzi váha těla na výkročnou nohu.

Tančí a hrají členové souboru Ondřejnica ze Staré Vsi nad Ondřejnicí jako v C. 3.