Zřizovatel:

A. 7 KALAMAJKA Z KOZLOVIC

Kalamajka, mik, mik, mik,
oženil se sukenik,
a vzal sobě za ženu
otrhanu Kačenu.

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH zády, D čelem do středu. Uchopí se za pravé ruce, levé připaženy nebo v bok.
1. takt: Tři podupy na místě, CH pravou, levou, pravou, D levou, pravou, levou.
2. takt: Dva uskoky podle CH doleva, CH po pravé noze, D po levé. Druhá noha při každém skoku přiklepne vnitřní stranou chodidla ke kotníku nohy poskakující.
3. – 4. takt = 1. – 2. taktu, ale naopak a opačnýma nohama. 5. – 8. takt = 1. – 4. taktu
Dohrávka: Dvojice se postaví levým bokem do středu, CH po levici D. Držení za obě ruce vpředu křížem, pravice nahoře.
1. takt: Jeden přeměnný krok vpřed po kruhu, vykročí vnější nohy (CH levou, D pravou nohou).
2. takt: Dva poskoky na vnější noze téměř na místě, druhá noha při prvním poskoku mírně pokrčí přednožmo, na druhou dobu při druhém poskoku zkříží přes nohu poskočnou.
3. takt: Jeden přeměnný krok vpřed, vykročí vnitřní nohy (CH pravou, D levou).
4. takt: Dva poskoky na vnitřní noze. Vnější přednoží a švihem zvednuté nohy zkříží přes nohu poskočnou a současně se obrátí o 180° (CH vpravo, D vlevo), aniž by se pustili.
5. – 8. takt = 1. – 4. taktu, ale opačným směrem. D vykročí pravou, CH levou (nyní vnitřní nohou). Na konci 8. taktu se dvojice přetočí do původního postavení, oba levým bokem do středu kruhu.
9. – 10.takt = 1. – 2. takt dohrávky.
11. – 12. takt = 9. – 10. takt, ale zpět a opačnýma nohama Na druhou dobu 12. taktu přejde dvojice skokem do stoje spojného.

Tančí, hrají a zpívají členové souboru Valašský vojvoda z Kozlovic Vlastimil Tabach (1968) a Věra Tobolová (1968), muzika jako v A. 1, zpívá Marie Ševčíková (1960).