Zřizovatel:

A. 6 HULAN Z MĚRKOVIC

Měla sem ja hulana, měla sem ho rada,
dala sem ho do sena, zedla mi ho krava,
trala lala, lalala, trala lala, lala,
dala sem ho do sena, zedla mi ho krava.

Tančí dvojice smíšené po kruhu, CH zády, D čelem do středu. Držení ke kolovému tanci zavřené (v objetí).
1. – 2. takt: Dvojice postoupí čtyřmi houpavými obkročáky (šlapáky) vpřed po kruhu. CH vykročí levou, D pravou nohou a každým obkročákem se otočí o půl kola doprava.
3. – 4. takt: Dvojice se pustí a každý sám se otočí čtyřmi šlapáky doprava s mírným postupem vpřed.
1. – 4. takt se opakuje až do konce.

Tančí, hrají a zpívají členové souboru Valašský vojvoda z Kozlovic Rudolf Kalus (1953) a Ludmila Fizková (1963), muzika jako v A. 1, zpívá Marie Ševčíková (1960).