• English

Zřizovatel:

A. 5 DYMAK Z KOZLOVIC II

Píseň jako v A. 4.

Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo v kruhových drahách proti hodinovým ručičkám v rozptylu po celé taneční ploše čelem proti sobě, CH levým D pravým bokem do středu. V první části tance je CH v nákleku na pravé noze, levá noha vpřed. Levá pěst opřena kolmo o levé koleno, pravá pěst připravena „ke kování“. D čelem k CH ve stoji pravým bokem do středu. Uchopí zástěru jako u dymaku I. CH postupuje v nákleku v uvedené poloze za ustupující D a naznačuje kování:
1. takt – a: Odrazem z nákleku skok s posunutím vpřed (dopad na obě nohy současně) a úder pravou pěstí obloukem shora dolů na levou pěst.
b: Výdrž v nákleku, pravá pěst se vrací do výchozí polohy.
2. takt = 1. taktu.
3. takt: Dva skoky (na každou dobu jeden) vpřed. Při každém skoku jeden kratší úder pravou pěstí na levou.
4. takt = 1. taktu.
5. takt = 3. taktu.
6. takt = 1. taktu.
7. takt: Jeden skok vpřed s výměnou nohy (pravá pokrčená noha vpřed, levá v nákleku) a jeden úder pěstí shora dolu. Na druhou dobu taktu výdrž.
7. – 12. takt = 1. – 6. taktu, ale opačnou nohou a rukou.

Pohyby D v taktech 1.-12.:
1. – 12. takt: D ustupuje před CH přeměnným krokem nazad a současně při každém přeměnném kroku naznačuje máváním zástěry „dýmání“. V lichých taktech vykročí levou nohou a natočí se doleva, v sudých taktech pravou nohou a natočí se doprava.
„Dýmání“ se provede jakoby vytřepávala zástěru šikmo stranou – v každém taktu dva vytřásavé pohyby směrem od sebe.
13. – 20. takt: Dynamická polka vpravo v kolovém držení zavře­ném.

Tančí a hrají jako v A.4.