Zřizovatel:

J. 15 SLÁMEČKOVÁ Z PODLUŽÍ

Na zelenej lúce sedí zajíc,
tema nožičkama proplétajíc,
ked bych já ty nožky měła,
také bych tak proplétała, jak ten zajíc.

Tančí dvě dívky v postavení čelem proti sobě. Drží se za obě ruce vpředu křížem, pravé nahoře. Mezi sebou mají položeny 4 žitné slámky do čtverce, jejich konce přečnívají v rozích asi o 25 cm na všechny strany.
První dívka stojí v políčku A, druhá proti ní v políčku C. Obě zaujímají stoj spojný (levé i pravé chodidlo jsou paralelně vedle sebe).

Celý tanec spočívá v přeskakování slámek a překřižování střídavě pravé a levé nohy. Dívky se snaží, aby slámky přeskakováním nerozházely.
1. takt – a: Obě D výskokem stoj zkřižmo pravou před levou. Levá noha (zatížená) spočívá po dokončení přeskoku celým chodidlem na zemi na svém místě v levé polovině výchozího políčka (u první dívky A, u druhé C). Pravá překřížená noha se opírá o zem špičkou u 1. dívky v políčku D, u 2. v políčku B.
b: Výdrž ve stoji zkřižmo pravou před levou (levá noha zatížena na svém původním místě).
2. takt = 1. takt, ale nyní kříží levá přes pravou. Pravá noha je v pravé polovině výchozího políčka na svém místě plně zatížena, levá je u 1. dívky v políčku B, u 2. dívky v po­líčku D a opírá se rovněž špičkou o zem.
3. – 4. takt, 5. – 6. takt, 7. – 8. takt = 1. – 2. takt.
9. – 20. takt se tančí jako takty 1. – 8., ale přeskoky se provedou dvakrát tak rychle, bez výdrží, v každé polovině taktu jeden – tedy celkem 2x v taktu.

Tančí a hrají členové souboru Břeclavan z Břeclavi Miloslava Horáčková (1971) a Petra Nazarčuková (1975), muzika jako J. 13, ale u cimbálu Vladimíra Zhánělová (1975).