• English

Zřizovatel:

C. 5 SEDLCKÁ (TOČENÁ, DOBRKOVSKÁ) Z DOBRKOVIC

Měla sem milého jako rozmarýnek,
vzala mně ho voda, když kvetl barvínek.

Když kvetl barvínek, evandula zrála,
vzala mně ho voda, nesla do Dunaja.

Půjdu já k Dunaju, budu volat hlasem,
voděnko dunajská, navrať mně ho na zem.

Já ti ho navrátím, ale né živého,
mosíš zaplakati, pohlédňa na něho.

Tančí dvojice smíšené, D po pravici CH, držení polootevřené.

Tanec má dvě části:
I. Zpěv taneční písně
Zpívají CH, při zpěvu přenáší dvojice váhu těla s dvojná-třesem, v lichých taktech vpřed na vnější nohu (vnitřní zůstává na svém místě, odlepena pouze patou od země), v sudých taktech vzad na vnitřní nohu (vnější zůstává na místě, pata přilne k zemi). Spojené vnější paže doprovázejí zpěv v lichých taktech kmihem nahoru, v sudých dolů.

II. Víření dvojice
Víření v polootevřeném držení skočným krokem, prokládané v pravidelných intervalech podtáčením dívky doprava. D se drží s tanečníkem za vnější ruce (svojí pravicí za jeho levici) nebo tanečník přechytne její pravici vlastní pravicí. Podtáčení se střídá s vířením v pravidelných intervalech.

Krok víření a podtáčení:
Při víření v polootevřeném držení se otáčí dvojice pouze doprava (D couvá). Oba vykračují vnější nohou odrazem z vnitřní nohy. CH na a) dopadne levou nohou vpřed, chodidlo kolmo k noze pravé. D pravou nohou za levou nohu, pravé koleno vytočeno zevnitř. Na b) malý krok vnitřní nohou CH vpřed, D vzad. Po došlápnutí vnitřní nohy se odrazí opět dvojice k dalšímu kroku.
Podtáčení dívek se provede stejným krokem. D vykročí z odrazu na levé noze pravou nohou vzad (na a) při otočení o půl kola zakročí pravou nohou za levou nohu, koleno vytočeno zevnitř, na b) krokem levou nohou se dotočí čelem k CH.

Krok CH:
Při podtáčení D poskakuje na místě (na a) poskok na levé, pravá pokrčí a na b) levá pokrčená noha dorazí celou plochou na zem. Při podtáčení drží CH dívku za šáteček, buďto pravicí nebo levicí.

Tančí členové souboru Světlovan z Bojkovic Ladislav Brezinský (1966) a Hana Zemčíková (1971), Petr Knotek (1959) a Jaroslava Humpolová (1952), hraje Cimbálová muzika Jaro­slava Pavlíka z Bojkovic ve složení Jiří Dostal (1971) prim, Pavel Vaňhara (1955) a Petr Vaňhara (1947) housle-terc, Petr Humpola (1979) housle-kontr, Jaroslav Pavlík (1955) viola-kontr, Jan Jevčák (1959) a Soňa Perďochová (1976) klarinet, Barbora Strommerová (1962) cimbál a Jiří Koláček (1952) kontrabas.