• English

Zřizovatel:

C. 4 SEDLCKA (ČÁSTKOVSKÁ, SKÁKANÁ) Z ČÁSTKOVA

Nad tým Častkovem, nad tú dědinú
žalo tam dívča trávu zelenú,
hoja, hojasa, trávu zelenú.

Jak jí nažala, ohlédala sa,
tam kde šohajek koně napásá,
haja, hojasa, koně napásá.

Když ho uhlédla, naňho volala,
poď ně ju zdvihnút, nemožu sama,
hoja, hojasa, nemožu sama.

Nedívaj sa na pacholka,
jak v hospodě tancuje,
podívaj sa do maštale,
jak koníčky pucuje.

Tanec má tři části:
I. Předzpěv taneční písně (zpívají CH, D jen výjimečně)
Zpěv je doprovázen obvyklými dvojnátřesy v lichých taktech vpřed na vnější nohu, sudých vzad na vnitřní.

II. Víření dvojice kolem společné osy
V postavení pravými boky u sebe. držení jako u podtáčané z Biskupic (C.3), vykračuje vnější noha. Víření může být prokládáno podobně jako u podtáčané z Biskupic podtáčením, hlavně dívky, skočným krokem, tanečník přitom skočným krokem přidupává.

III. Individuální projev
Tanečnice se stejným skočným krokem otáčení kolem vlastní osy vpravo (na a) vykračuje levá noha) a tanečník při ní poskakuje krokem stejného rytmu a tleská do dlaní, v libovolném okamžiku se spolu uchopí opět k víření, dívka při samostatném otáčení často zvedla pravici nad hlavu a mávala jí nebo mávala šátkem nad hlavou.

Skladba tance:
V tanci se pravidelně střídá přezpěv vždy jedné sloky dané písně s přehrávkou, při které dvojice tančí, buď víření s podtáče­ním tanečnice a přidupáváním chlapce nebo otáčením samotné tanečnice a poskakováním a přidupáváním CH s potlesky do dlaní.
Jakmile jsou všechny sloky písně vyzpívány a vytančeny, zazpívá CH krátký dovětek, často satirického rázu a dvojice tančí tytéž figury jako prve, ale v rychlejším tempu. V závěru následuje ještě dohrávka, při které obvykle skončí tanec společným vířením.

Pozn.: Při tanci se u jednotlivých generací objevovaly různé druhy držení dvojice a to jak při předzpěvu tak i při víření.

Tančí Josef Bazala (1960) a Jana Polášková (1952), hraje muzika souboru Dolina ze Starého Města u Uherského Hradiště ve složení Pavel Mitáš (1972) prim, Radim Snopek (1974) housle-terc, Petr Chmelík (1970) housle-obligát, Zbyšek Janeček (1970) a Josef Strejček (1972) viola-kontr, Radek Doležal (1976) cimbál a Mojmír Kunc (1972) kontrabas.