• English

Zřizovatel:

C. 6 SEDLCKÁ (SELSKÁ, PODTÁČANÁ, TOČENÁ, SKÁKAVÁ) Z HŘIVÍNOVA ÚJEZDA

[: Zrána jabloňku :], zrána jabloňku sadila,
z večera sa jí ujala.

[: Urost jabloňko :], urost jabloňko veliká,
bys měla do roka jablíčka.

[: A když už bylo :], a když už bylo po roce,
vyšla Anička k jabloňce.

[: Fúkaj větříčku :], fúkaj větříčku z Dunaje,
zhoď ně jablíčko nebo dvě.

Tančí dvojice smíšené před hudbou, D po pravici CH. Držení polootevřené, vnější paže připaženy nebo spojeny jako v Pozlovicích (C. 2), D drží šátek v pravé ruce podél těla nebo jej drží spolu s chlapcem ve spojených vnějších pažích.

Tanec má tři části:
I. Zpěv taneční písně
V uvedeném držení s dvojnátřesem v lichých taktech vpřed na vnější nohu, v sudých vzad na vnitřní.

II. Víření dvojice na místě kolem společné osy
Postavení pravými boky u sebe, držení:
a) CH i D se drží pravou rukou zpředu kolem pasu, levá ruka volně podél těla, při víření buďto krokem poskočným (vykračuje na a) vnější noha vpřed) nebo zvrtaným bez poskoku, pouze jen pouhým zvrtem (vykračuje opět vnější noha), popleskává chlapec levicí po levém stehně na a).
b) Držení v objetí jako při podtáčané (C. 3), ve spojených napjatých pažích drží CH levou, D pravou rukou šátek.

III. Víření prokládané podtáčením (provádí se buďto skočným nebo zvrtaným krokem).
V pravidelných intervalech se podtáčí buďto jen dívka doprava pod šátkem (CH jej drží nahoře v levé ruce nebo jej přechytne do pravé, CH při podtáčení dívky poskakuje jako v jiných případech nebo pouze přešlapuje) nebo se podtáčí CH a D poskakuje nebo přešlapuje na místě. Podtáčky jak CH, tak D se provádí v delších časových intervalech.

IV. Individuální otáčení
D se otáčí poskočným nebo zvrtaným krokem na místě vpravo (vykračuje levá noha přes pravou) a stejným přešlapováním CH na místě s potlesky dlaní („křísnutím“ pravou dlaní o levou).

V závěru tance se zpívají obvykle veselé dovětky, přičemž D při samostatném otáčení mává pravicí se šátkem nad hlavou.

Tančí a hrají jako v C. 5.