Zřizovatel:

B. 30 JATELINKA (DO VČELÍNKA) III Z VELKÉ NAD VELIČKOU

Píseň jako v B. 28.

Tančí děvčata, 10 – 12 (někdy méně i více) v řadě, držení za vnitřní paže. První a poslední D v řadě jsou spojena se svými sousedkami vyšívaným šátečkem.

1. – 4. takt: DD postupují buď 4 přísunnými nebo 8 drobnými krůčky (začíná pravá) vpřed. Střední jen nepatrně vpřed, krajní uzavírají postupně řad do půlkruhu.
5. – 8. takt: Stejnými krůčky se vracejí zpět do původního postavení v řadě. Vykračuje opět pravá noha.
9. – 16. takt: První D zprava vybíhá vpřed po kružné dráze k první dívce zleva, která jí postupuje s celým levým křídlem několika krůčky vstříc. Jakmile se setkají, utvoří první D zleva se svojí sousedkou zvednutím spojených paží se šátkem bránu, kterou probíhá levá D běhovými krůčky (dva v taktu) a vede za sebou celý řetěz děvčat. Po proběhnutí branky běží zpět na své místo. Poslední D v řadě (jedna z branařek na levém křídle) se po proběhnutí podtočí do původního postavení. Takt 9. – 16. se ještě jednou opakuje. Nyní vbíhá první D z levého křídla do branky tvořené pravým křídlem (1. a 2. D), podbíhá brankou, vedouc celý zástup děvčat za sebou a vrací se zase na své původní místo. Po dokončení podbíhání se jedna z branařek na pravé straně musí podtočit.

Pozn. Podobně jako u předcházející verze jatelinky u této rejovité formy může hudba opakovat podbíhání i několikrát za sebou, tzn. místo 16 taktů může zahrát i 32 taktů.

Tanči členky souboru Velička z Velké nad Veličkou Hana Bobčíková (1970), Pavla Bobčíková (1976), Blanka Grabcová (1978), Veronika Grabcová (1976), Marie Jandzíková (1978), Miroslava Jurenová (1977), Jana Matulová (1977), Jana Prachařová (1976), Jana Staňková (1976) a Renata Trýsková (1977), hraje Cimbálová muzika Jarka Miškeříka jako v B. 11.