Zřizovatel:

B. 20 KONOPICE Z NOVE LHOTY

Sejem, sejem konopice, aby boly rozrostnyce,
pod stołem drobce, kura na nych zobce,
[: máło nás, :] pojte vy, chłapci, mezi nás.

Konopice jsou starým fašankovým tancem z Nové Lhoty (Lhotek). Tančívaly se ke konci fašankového úterku. Začínaly je tančit ženy, které se jednak k sobě postupně připojovaly a jednak naznačovaly pohybem setí konopí. V další fázi tance pak postupovaly v uzavřeném kruhu čelem do středu, držení za ruce v mírném odpažení. Kruh se otáčel doprava.
Krok otáčení:
1. takt – a: Krok levou nohou přes pravou, švih spojenými pažemi dovnitř.
b: Krok pravou nohou šikmo vpravo vzad, švih spojenými pažemi zevnitř. Takto se otáčely ženy až do konce písně.
Při některých slovech písně místo obvyklého kroku provedly dva přídupy, bylo to především na „drobce“ a „zobce“, pohyb kruhu se však nezastavoval. Ke konci písně přivolaly ještě další ženy, pokud nebyly všechny v kruhu. Když byly do kruhu zapojeny všechny ženy, přivolaly chlapce „pojďte mezi nás“ apod. Dva, tři muži se k nim připojili. Muzika opakovala předzpívaný nápěv v poněkud rychlejším tempu. Kolo se otáčelo stejným směrem, stejným krokem. V taktech, kde prve zpívaly „drobce“ a „zobce“, opět všichni přidupnou. Znovu zpívají všichni základní taneční text, za stejného pohybového doprovodu, kolo se otáčí stále vpravo, ovšem mohlo by se točit i protisměrně. Záleželo na libovůli tanečníků, kterým směrem se kolo otáčelo. Ke konci zpěvu se připojili další zpívající tanečníci mezi jednotlivé taneč­nice. Muzika přehrává dvakrát v rychlejším tempu přezpívaný nápěv. Kolo se poprvé otáčí vpravo, kroky téměř běhovými, zdůrazněny opět na příslušných místech podupy, stále vykračuje na a) levá noha křížem přes pravou atd. Při druhém opakování nápěvu se kolo otáčí opačným směrem. Při otáčení kola doleva vykračuje opět levá noha, tentokrát vlevo stranou, a pravá noha kříží před levou. Takto by se mohlo ještě tančit několikrát se stále větším zrychlováním, krok se mění v běhové kroky, tanečníci výskají a dupají, aby narostly vysoké konopě.

Tančí Eva Habartová (1972), Anna Lukšíková (1980), Štěpánka Mikesková (1976), Alexandra Nagyová (1976), Marie Pomaj-bíková (1932), Dagmar Skálová (1976) a Petra Zemčíková (1980), Antonín Bogar (1962), Vít Dvořan (1976), Milan Frola (1974), Josef Janás (1968), Jan Mikeska (1980) a Jiří Prachař (1974), hraje Horňácká muzika z Nové Lhoty jako v B. 6.