Zřizovatel:

B. 19 ODZEMEK Z VELKÉ NAD VELIČKOU

Hopsa, chłapci, od zeme, do ty koze požene,
a já bych ty koze hnáł, ale sem sa vlčka báł.

Štyry koze, pátý cap, kdo vyskočí ten je chłap,
a já sem si vyskočíł, eště sem sa zatočíł.

Horňácký odzemek je tancem pastýřského původu. Za svého mládí jej ještě tančívali někteří pasáci na pastvě, např. syn primáše Martina Miškeříka Jaroš Miškeřík nebo Škrabánek z Velké atp. V dětském repertoáru na pastvě se objevoval ještě v polovině 20. let.
V tanečním repertoáru horňáckém se udržel pouze ojediněle dík některým vynikajícím interpretům. Ve Velké jej tančíval hudec – pištělák Tomáš Kohút 20. – 50. léta. Ale též učitel Leoš Zeman nebo syn Kateřiny Hudečkové učitel a řídící Martin Hudeček. Odzemek v podání těchto jmenovaných tanečníků se tančil vcelku ve figurálně užší podobě. Některé prvky byly přejaty z cifrování nebo verbuňku. O jeho obohacení dalšími figurami se přičinili někteří vynikající tanečníci verbuňku nebo sedlácké jako hrubovrbecký Martin Holý a pozdější generace tanečníků Luboš a Dušan Holí. Jožka Tomeš, Cyril Zálešák. Z velických tanečníků nutno jmenovat vynikajícího tanečníka odzemku ing. Jiřího Šáchu, jehož syn učitel Jiří Šácha kráčí v jeho šlépějích. Podobně též ing. Martin Hrbáč, hudec, zpěvák a tanečník, který byl zná­mým odzemkářem už od dětství. K rozšíření odzemku na Horňác-ku přispěla zmíněná publikace Cyrila Zálešáka, podle které mnozí učitelé vycvičili další odzemkáře (např. učitelka Olga Pšurná ve Velké vychovala takto vynikajícího odzemkáře ing. Jura Slováka a učitel Jiří Šácha zase Petra Maňáka).

Tančí Jiří Šácha (1955) a Petr Maňák (1976), na gajdy hrají Pavel Hrbáč (1953) a Jiří Hrbáč (1978) z Velké nad Veličkou.