Zřizovatel:

B. 31 JATELINKA (DO VČELÍNKA) IV Z VELKÉ NAD VELIČKOU

Píseň jako v B. 28.

1. varianta
Tančí CH a D střídavě (D po pravici CH) v kruhu čelem do středu. Všichni tanečníci se uchopí za ruce.
1. – 8. takt: Přenášení váhy těla za zpěvu písně, a) vpřed na pravou nohu a současně kmit spojenými pažemi všech do středu kruhu, b) vzad na levou nohu, současně kmit spojenými pažemi vzad. Nohy jsou na místě. Takto až do konce 8. taktu.
9. – 10. takt: Všichni se pustí. CH se zavěsí za pravé loky s D a zatočí se s ní čtyřmi běhovými kroky o 360° do kruhu. Vykračuje pravá noha (všichni se vrátí na místo). Pustí se, nyní se CH natočí k D po levé straně, zavěsí se s ní za levé lokty a zatočí se s ní 4 běhovými kroky o 360°.
11. – 12. takt = 9. – 10. taktu.
13. – 14. takt = 9. – 10. taktu.
15. – 16. takt = 11. – 12. taktu (zátočky se opakují až do konce této části tance).

2. varianta
Postavení a držení jako v 1. variantě.
1. – 8. takt: Přenášení váhy těla střídavě na pravou nohu vpřed a levou vzad s doprovodnými kmity spojených paží jako v 1. variantě.
9. – 12. takt: CH se natočí k levé D (všechny dvojice jsou čelem proti sobě, CH pravým, D levým bokem ke středu). Následuje částečný řetěz střídavým podávání pravé a levé ruky svým protějškům:
9. takt: Dvojice v držení za pravé ruce. postoupí dvěma běhovými krůčky vpřed, D proti hodinovým ručičkám, CH ve směru hodinových ručiček. Obejdou se kolem pravé ruky a pustí se.
10. – 12. takt: Nyní každý podá levou ruku svému novému protějšku a dvěma běhovými krůčky opět postoupí dál ve směru své běhové dráhy. Na konci taktu se pustí levicemi a s dalším svým protějškem si podají pravé ruce a otočí se 4 běhovými krůčky o 1,5 kola. Na konci je D levým bokem a CH pravým bokem do středu. Pustí se.
13. – 16. takt: Zpětným směrem se podobným způsobem vracejí zpátky. Tzn. v 13. taktu si podají se svým protějškem levé ruce a dvěma kroky se obejdou. D proti hodinovým ručičkám, ve 14. taktu si se svým protějškem podají pravé ruce a 2 běho­vými krůčky postoupí vpřed a v 15. a 16. taktu si s dalším protějškem podají opět levé ruce a 4 běhovými krůčky se otočí zase 1.5 x až do původního postavení v kruhu.
Takt 9. – 16. se ještě jednou opakuje.

Pozn.: Tuto verzi a ještě další zapsala Lucie Bakešová podle Kateřiny Hudečkové-Zemanové ve Velké nad Veličkou v době kolem Národopisné výstavy českoslovanské r. 1895.

Tančí členové souboru Velička z Velké nad Veličkou: Jiří Hrbáč (1978), Jan Jagoš (1968), Stanislav Jagoš ml. (1973), Petr Maňák (1976), Dušan Prášek (1966), Miroslav Prášek (1966), Vlastimil Škopík (1965) a Pavel Zemčík (1965), Hana Bobčíková (1970), Pavla Bobčíková (1976), Blanka Grabcová (1978), Veronika Grabcová (1976), Miroslava Jurenová (1977), Jana Matulová (1977), Jana Prachařová (1976) a Jana Staňková (1976), hraje Cimbálová muzika Jarka Miškeříka jako v B. 11.