• English

Zřizovatel:

B. 37 LEŽÁK Z KOŘENCE

Když sem já šíl od mé milé, od panenke,
cingale mně pod nohama podkověnke.

Je to taneční hra chlapců, známá jinde jako kolo mlýnské. Tančí šest a nejlépe osm mužů ve vázaném kruhu čelem dovnitř. Rozpočítají se před hrou na sudé a liché.
Za zpěvu taneční písně (16 taktů) se otáčí kruh bujným polkovým krokem vpravo kolem, vykračuje pravá noha.
Ve druhé části nápěvu (na trylek), opakující se asi v délce šesti taktů a s dvěma takty dohrávky, vytvoří sudí kolo mlýnské. Liší stojí, sudí se spustí nohama do svisu ležmo (chodidla ve středu kruhu navzájem u sebe). Liší otáčejí obyčejnými kroky (zrychlenými) loukotěmi kola stále vpravo po kruhu. Sudí -chodidla co nejtěsněji patami u sebe – tlukou v osminovém rytmu patami, střídavě pravou a levou o zem. Hudba může někdy hrát tento úryvek ve dvojnásobné délce.
V závěrečném dvoutaktí se „loukotě kola“ – sudí CH opět postaví a nyní se opět celý tanec opakuje od začátku. Při opakování pak „dělají loukotě“ obvykle liší.

Tančí členové souboru Kořeňák z Kořence Milan Fabiánek (1969), Pavel Fabiánek (1973), Jaroslav Korčák (1961), Antonín Přikryl (1965), Miloslav Přikryl (1966), Zdeněk Přikryl ml. (1961), Lenka Novotná (1972), Anežka Přikrylo­vá (1970), Božena Přikrylová (1963), Věra Přikrylová (1964), Alena Ščudlová (1968), Dana Vondálová (1976) a Jitka Zemánková (1967), hraje muzika souboru Velen z Boskovic jako v A. 2.