Zřizovatel:

B. 36 KOZÁCKÁ Z BENEŠOVA


Kozácká se tančila na píseň „Kozáckó sem tancovala, kozáckó mě hréte…“ Tančívali jí prý chlapci na pastvě při pasení koz, ale také jako tanec obratnosti u taneční zábavy. Obvykle se postaví nejprve před hudbu, zazpívali taneční píseň, a pak jeden postoupil do sálu, udělal „kozu“ (předklonil se ve výpadu pravou nohou vpřed, ruce opřel o pokrčené koleno, hlavu sklonil) a nastavil záda jako oporu pro dalšího CH, který jej přeskočil roznožmo oporem o jeho záda, jako když kluci přeskakují na pastvě „kozy“. Ihned po přeskočení prvního udělá asi krok před prvním „kozu“ druhý CH. Nato v dalším taktu se odráží třetí CH o prvního, doskočí do stoje snožmo do mezery mezi prvním a druhým CH, znovu se odrazí s mezikrokem a oporem o třetího CH jej přeskočí roznožmo. Dopadne asi krok před něj a udělá rovněž „kozu“. Takto se postupně připojují v rytmu písně do tance další CH. Vždy na první dobu taktu se odrazí každý od země dohmatem na záda předkloněné „kozy“ a přeskakuje ji roznožmo, na druhou dobu doskočí do mezery anebo před posledního v řadě anebo v půlkruhu, do kterého se řad postupně zatáčí. V dalším taktu se pak odráží na první dobu znovu a oporem o záda dalšího jej přeskakuje. V druhé době opět dopadne do podřepu snožmo atd. Jakmile jsou již všichni přítomní chlapci ve hře, začnou se nyní přeskakovat ve stejném pořadí navzájem, takže vlastně celý kruh je postupně v pohybu.
Hru ukončí buďto všeobecnou „valnou hromadou“ nebo tlesknutím a gestem dají hudbě najevo, že už končí.

Tančí a hrají členové souboru Velen z Boskovic David Čech (1978), Pavel Fiedler (1978), Vlastimil Malušek (1967) a Ladislav Matuška (1973), muzika jako v A. 1